GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TARİHİ BİNALARIN YAPISAL ANALİZİ/6571311
Dersin Adı: TARİHİ BİNALARIN YAPISAL ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. ALİ İHSAN ÜNAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/unay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  unay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tarihi binaların temel yapı elemanlarının malzeme özelliklerini öğrenmek
Tarihi binalarda kullanılan taşıyıcı sistemler hakkında bilgi sahibi olmak
Tarihi binaların matematiksel modellerini üreterek yapısal çözümlemelerini yapabilme becerisini kazanmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Mimaride Muhendislik Problemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tarihi binaların genel özellikleri, tanımı, yapı sistemlerine genel bir bakış.
2. Hafta  Tarihi binaların taşıyıcı sistemleri ve yapı malzemeleri.
3. Hafta  Kemer, tonoz, kubbe ve pandantif gibi tarihi yapı elemanların yapılasal davranışları
4. Hafta  Tarihi binalarda ahşap taşıcı sistem elemanlarının yapısal davranış ve malzeme özellikleri.
5. Hafta  Yapısal çözümlemenin genel ilkeleri. Tarihi binalara etki eden yapısal yükler ve diğer etkiler.
6. Hafta  Tarihi binalarda taşıyıcı sistem sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların binanın yapısal davranışına etkisinin değerlendirilmesi.
7. Hafta  Bilgisayarla yapısal çözümleme, tarihi yapıların matematiksel modelleme ilkeleri ve teknikleri.
8. Hafta  Sonlu elemanlar analiz yöntemine giriş.
9. Hafta  Değişik yapı örneklerinin matematiksel modellerinin hazırlanması ve yapısal çözümleri. Dönem projelerinin belirlenmesi.
10. Hafta  Değişik yapı örneklerinin matematiksel modellerinin hazırlanması ve yapısal çözümleri. Dönem projelerinin belirlenmesi.
11. Hafta  Değişik yapı örneklerinin matematiksel modellerinin hazırlanması ve yapısal çözümleri. Dönem projelerinin belirlenmesi.
12. Hafta  Yapısal çözümleme sonuçlarının değerlendirilmesi ve yorumlanması.
13. Hafta  Tarihi binaların çeşitli yük ve diğer çevresel etkiler altında güvenlik seviyelerinin belirlenmesi.
14. Hafta  Dönem projelerinin sunumu.
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  HEYMAN, J., “The Stone Skeleton, Structural Engineering of Masonry Architecture”, Cambridge University Press, Cambridge, 1995, ISBN 0-542-47270-9. MARK, R., “Architectural Technology Up To The Scientific Revolution – The Art and Structure of Large Scale Buildings”, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts, 1993, ISBN 0-262-13287-7. CROCI, G., “The Conservation and Structural restoration of Architectural Heritage”, Computational Mechanics Publications, Southampton, UK, 1998
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
30
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
6
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
6
12
 Materyal tasarlama, uygulama
2
12
24
 Rapor hazırlama
4
10
40
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
1
6
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
6
6
 Diğer
2
10
20
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X