GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARİ BİÇİMLENDİRMEDE KARAR VERME YÖNTEMLERİ/6441311
Dersin Adı: MİMARİ BİÇİMLENDİRMEDE KARAR VERME YÖNTEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Tayfun Yıldırım
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  -
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mtayfun@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mevcut Binaların tasarım kararlarının analiz edilmesinde ve bu verilerin özgün tasarım problemlerinde kullanılmasında bilimsel analiz - optimizasyon
Tasarım verilerinin bina örneklerinden toplanmasında ve özgün tasarım sürecinde kullanılmasında analitik yöntemlerin kazanılması. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders, ders anlatımı ve öğrenci sunuşları şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin amaç ve içeriğinin tanıtımı, Ara ödevler ve final sunuşu içerik ve biçiminin tanıtımı
2. Hafta  Mimari Biçimin Tarihsel Gelişimi, Yöre ve Döneme ait Mimari Üsluplar
3. Hafta  Modern Mimarlıkta tasarımın kompleks yapısı, tasarım sürecinin analizi
4. Hafta  Tasarım sürecine analitik yaklaşımlar, süreç bileşenleri, süreç yönetimi
5. Hafta  Tasarım sürecine analitik yaklaşımlar, süreç bileşenleri, süreç yönetimi
6. Hafta  Modern Mimarlıkta Biçimlendirme Yaklaşımları ve Tipolojik sınıflamalar
7. Hafta  Ara Sunuşlar
8. Hafta  Ara Sunuşlar
9. Hafta  Tasarlama ve Biçimlendirmede Yöntemsel Yaklaşımlar
10. Hafta  Tasarlama ve Biçimlendirmede Yöntemsel Yaklaşımlar ve Örnekler,
11. Hafta  Morfolojik Analiz Yöntemleri (Tipolojik, Kronolojik, Geometrik, Topolojik)
12. Hafta  Morfolojik Analiz Yöntemleri (Tipolojik, Kronolojik, Geometrik, Topolojik)
13. Hafta  Final Sunuşları
14. Hafta  Final Sunuşları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Bayazıt N.,Mimarlıkta ve Endüstri Ürünlerinde Tasarlama Metotlarına Giriş, 1994, ITU 2- B.Laupen, C. Grafe, Design and Analysis, 1997 3- T.U. Uraz, Tasarlama, Düşünme, Biçimlendirme, 1993, İTÜ 4- Christopher Jones, Design Methods, 1974 5- G.Broadbent, A. Ward (Editors), Design Methods in Architecture, 1969 6- G. Broadbent, Design in Architecture, Architecture and Human Scienes, 1973 7- Brian Lawson,How Designers Think, The Design Process Demystified, 1990 8- Geoffrey H. Baker, Design Strategies in Architecture, 1989, London 9- Rob Krier, Elements of Architecture, 1992, London 10- Rob Krier, Architectural Composition, 1992, London 11- M.Ünügür, Bina Tasarımının Temel İlkeleri, 1986, ITU 12- L.Martin, L. March, The Architecture of Form, 1976 13- J. Wojtowicz, W. Fawcett, Architecure : Formal Approach, 1986 14- S. Aydınlı, Mimaride Estetik Değerler, 1993, İTÜ 15- S. Aydınlı, Mimarlıkta Görsel Analiz, 1992, İTÜ 16- İ. Tunalı, Tasarım Felsef
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Örnek Gösterme,Tartışma, Uygulama,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
3
6
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
198
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.92
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X