GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA ELEŞTİRİ/6411311
Dersin Adı: MİMARLIKTA ELEŞTİRİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   DOÇ.DR. PINAR DİNÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/pdinc
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pdinc@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Eleştirel çerçeve belirleme, ana ve alt temalar belirleme
Bilgi toplama, bilgileri ilişkilendirme
Eleştiriyi sözlü, yazılı ve film olarak ifade edebilme


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Her öğrenci 3-4 kez ziyaret edebileceği son 20 yıl içinde tamamlanmış ve kullanılmakta olan bir yapı seçer. Bu yapı üzerine kendi eleştirel bakışını
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  20. yy Mimarlık Kuramları I + II
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders açılımı
2. Hafta  Kavramlar: Eleştiri, eleştirmen, eleştiri metotları
3. Hafta  Örnek eleştiri yazılarının okunması, tartışılması
4. Hafta  Eleştirilecek yapıların tanıtımı: Yerinde inceleme notlarının gruba aktarımı
5. Hafta  Bireysel çalışma: Eleştirilecek yapı için literatür araştırması, yapıda gözlemler, fotograflama, görüşmeler vb bilgi toplama
6. Hafta  Yapılardan edinilen izlenimler üzerine sözlü ve görsel sunuşlar
7. Hafta  Eleştirel çerçevenin belirlenmesi, gerekli ek bilgilerin derlenmesi, ek gözlemlerin yapılması
8. Hafta  Eleştirel çerçevenin raporlanması, yapı hakkında ilk yargıların dile getirilmesi, yargı-materyal ilişkilerinin kurgulanması (1. Vize)
9. Hafta  Alan çalışması: Eleştiriye hizmet edecek çekimlerin yapılması
10. Hafta  Alan çalışması: Eleştiriye hizmet edecek görüşmelerin yapılması ve kaydedilmesi
11. Hafta  Eleştiri filminin içeriğinin raporlanması: Film alt parçalarının ve içeriklerinin detaylı dökümü (2. Vize)
12. Hafta  Bireysel çalışma: Filmin hazırlanması
13. Hafta  Bireysel çalışma: Filmin hazırlanması
14. Hafta  Eleştirel filmlerin ilk kez topluca izlenmesi, öneriler, eleştiriler, katkılar, izleyen yorumlarının derlenmesi
15. Hafta  Bireysel çalışma: Filmlerin geliştirilmesi (eklemeler, düzeltmeler vb)
16. Hafta  Final filmlerin seyirci eşliğinde izlenmesi, izlenim ve yorumların derlenmesi, final filmin teslimi (Final)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dinç, P., 2003, Akademik Mimari Eleştiride Teknikler, A. Colquhoun’ a Ait İki Çağdaş Uygulama Eleştirisi, Gazi Üniversitesi Sanat Dergisi, Sayı:3, s. 51-67, Ankara
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Seminerler, sözlü ve görsel sunuşlar, beyin fırtınası, yerinde inceleme, aktörlerle görüşme, film planı hazırlama, mekanda çekim yapma, materyali bir araya getirme-kurgu oluşturma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
10
5
50
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
3
12
 Diğer
5
3
15
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X