GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
20.YY. MİMARLIK KURAMLARI II/6401311
Dersin Adı: 20.YY. MİMARLIK KURAMLARI II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Nazan KIRCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/nazkirci/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  nazkirci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
20.yy ın ikinci yarısında mimarlığa yön veren akımlar, düşünceler ve deneyimlerin temel özelliklerini ortaya koymak
Çağdaş Mimarlık üzerinde sosyal, kültürel, sanatsal, ekonomik, teknolojik etkileri düşünme yetisi geliştirmek
Mimarlık kültürüne aşinalık kazanmak
Çağdaş mimarlık üzerinde eleştiri ve yorum yapabilmek

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  MİM638 20.YY MİMARLIK KURAMLARI I
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Hi Tech Mimarlığı Archigram, Ove Arup, Richard Buckminster Fuller, Norman Foster, Richard Rogers, Renzo Piano, Michael Hopkins,
2. Hafta  Teknotratik Biçimler Art Deco-Art Modern
3. Hafta  Late Modernizm Ieoh Ming Pei , Cesar Pelli, Richard Meier, Jørn Utzon, Richard Neutra, Paul Marvin Rudolph Eero Saarinen, Moshe Safdie,
4. Hafta  Şirket Stili Skidmore, Owings&Merill (SOM), Philip Johnson, Oscar Niemeyer,
5. Hafta  Post Modernizm Klasizmin anıtsallığı ve cazibesi Robert Venturi, Hans Hollein, James Gowan, James Stirling,
6. Hafta  Rasyonalizm İtalya ve Almanya Mimarlığı Giuseppe Terragni, Aldo Rossi, , Pier Luigi Nevri, Gio Ponti, Oswald . M. Ungers, Frei Otto, Gottfried Böhm, G
7. Hafta  Toplumsal değişmeler ve toplumsal mimarlık Rob Krier, Ralph Erksine. Neo Klasik ve geleneksel mimarlık
8. Hafta  İyileştirme ve Renovasyon Fransa-İngiltere Mimarlığı Stanley Tigerman,
9. Hafta  Japonya Mimarlığı Metabolizm -Minimalizm Hiroshi Hara, Arata Isozaki, Riken Yamamoto, Toyo Ito, Kisho Kurokawa, Fuhimiko Maki, Tadao Ando
10. Hafta  Dekonstrüktivizm Peter Eisenman, Frank O. Gehry, Wolf D. Prix, Zaha Hadid, Bernard Tschumi, Coop Himmelblau, Morphosis Thom Mayne, Herzog&de Meuron, R
11. Hafta  Arquitectonica, Gunnar Asplund, Ricardo Bofill, Mario Botta, Felix Candela, Charles Correa, Aldo van Eyck, James Ingo Freed, Michael Graves, John Hejd
12. Hafta  Ricardo Legorreta, Charles Moore, Rafael Moneo, Michael Rotondi, Alvaro Siza, Robert A. M. Stern Jean Nouvel, Steven Holl, Connel Ward&Lucas
13. Hafta  Ödev sunum
14. Hafta  Ödev sunum
15. Hafta  Ödev sunum
16. Hafta  Final sınav
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   Kırcı N., (2013) 20. YY MİMARLIĞI Nobel Akademik Yayıncılık. Banham, R., (1977) Theory and Design in the First Machine Age,, The Architectural Press, London. Banham, R., (1996) The New Brutalism, Ethic or Aesthetic?, Reinhold Publishing Cooperation, New York. Clark, J., (1989) An Introduction To 20 th Century Architecture, A Quinted Book, Apple Press London. Clement, A., (2011) Brutalism, Post-War British Architecture, The CrowoodPress, Baydon, Wiltshire. Curtis, W. Jr., (1986) Le Corbusier Ideas and Forms, Phaidon, Hong Kong, Ferguson, R., (ed) (1988) At the End of The Century One Hundered Years of Architecture, The Museum of Contemporary Art, Los Angeles, Harry N.Abrams, Inc., Publishers, Los Angeles. Frampton, K., (1995) A Critical History Modern Architecture, Third Edition: revised and enlarged, London:Thames and Hudson. Derleyen:Ulrich Conrad, U., (1991) 20. yüzyıl Mimarisinde Program ve Manifestolar, Çeviri: Dr. Sevinç Yavuz, Ankara: Şevki Vanlı Mimarlık Vakfı, İşkur
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme,
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
1
14
 Sunu hazırlama
14
1
14
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
3
42
 Diğer
14
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışır
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X