GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TASARIMDA SÜREÇ VE DÜŞÜNCE/6331311
Dersin Adı: TASARIMDA SÜREÇ VE DÜŞÜNCE
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr.Gör.Dr.Can GÜNGÖR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/can.gungor
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  can.gungor@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Mimari Tasarımda süreç. Mimari Tasarımda Temel Kabuller ve Kurallar. Mimarın İçinde Bulunduğu Deneysel Süreç kavramlarını incelemek
Mimarın Deneyimi, Yaşadığı Çağ, Tasarım Sürecinin Anahtarı . Mimarın düşünceleri, anlatım araçları, ortaya çıkardığı ürünü incelemek
Mimari tasarımda rasyonel düşünce ile sezgisel yaklaşımın dengesi konusunu anlamak
Tasarım sürecini etkileyen faktörleri , fiziksel çevre, program gereklilikleri ve kullanıcı beklentileri açısından ayırt edebilmeyi sağlamak
Mimarlık yapıtını biçimlendiren düsüncelerin ve tasarımcının bakış açısından sonuç ürünü nasıl değiştirebileceğini gözlemlemek
Mimari yapıtların tasarım süreci içerisinde benzerlerinden nasıl farklılaştığını örnekler üzerinde incelemek ve anlamak.
Ders mimarların tasarımlarını şekillendiren kararların incelenmesi, sistematize edilerek tasarım kriterleri dizgileri oluşturulması
Bu oluşturulan listelerin incelenecek proje ve yapılarda ayrıştırılarak sunum olarak ortaya konulması

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Mimari Tasarımda süreç ve bu süreci oluşturan etmenler
2. Hafta  Mimari tasarımda düşüncenin gelişimi.
3. Hafta  Mimari tasarımda fiziksel çevre etmenleri
4. Hafta  Mimari tasarımda program gereklilikleri
5. Hafta  Mimari tasarımda kullanıcı beklentileri
6. Hafta  Tasarım sürecinin yönetilmesi
7. Hafta  Tasarımı etkileyen faktörlerin kategorize edilmesi
8. Hafta  Tasarımı etkileyen faktörlerin etki oranlarının incelenmesi
9. Hafta  Değerlendirilecek yapı tipleri belirlenmesi
10. Hafta  Değerlendirilecek yapıların incelenmesi
11. Hafta  Alan çalışması ve koordinasyon
12. Hafta  Alan çalışması ve koordinasyon
13. Hafta  Değerlendirilmiş yapıların sunumu
14. Hafta  Değerlendirilmiş yapıların sunumu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fawcett A.P. Architectural Design Notebook,2003 Architectural Press Brawne M., Architectural Thought: the design process and the expectant eye, 2003 Archtectural Press Tunstall, G., Managing the Building Design Process, 2003, Butterworth-Heinemann Groák, S., The Idea of Building Thought and action in the design and production of buildings 2002, E & FN Spon Heearn, F., Ideas That Shaped Buildings, 2003, The MIT Press Cambridge, Massachusetts London, England Leupen, B., Grafe, C., Körnig, N., Lampe, M., De Zeeuw, P., Design And Analysis 1995, 010 Publishers Lawson , B., What Designers Know,2004 Architectural Press Toydemir, N., Gürdal, E.; Tanaçan, L.; Yapı Elemanı Tasarımında Malzeme, 2000, Literatür Yayınları Tunalı , İ., Tasarım Felsefesine Giriş, 2002 Yem yayın İzgi, U., Mimarlıkta Süreç Kavramlar-İlişkiler, Yem Yayınları, Kasım 1999 Yürekli H., Yürekli F., Mimarlık bir entellektüel enerji alanı, 2004 Yem Yayı Ders notları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
7
3
21
 Sunu hazırlama
8
3
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X