GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KENTTE KONUT GELİŞİMİ VE SORUNLARI/6311311
Dersin Adı: KENTTE KONUT GELİŞİMİ VE SORUNLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Esin Boyacıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/boyacıoğlu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  eboyaci@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
'Ev' ve 'toplu konut' kavramlarını ve bu kavramda meydana gelen kırılmaları ve dönüşümleri kavramak,
'Toplu konut' kavramına eleştirel bakış kazanmak
Kentlerde konut kavramını kavramak ve yorumlamak
'Toplu konut' tasarımına yenilikçi, yaratıcı tasarım becerisi kazanmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  seminerler, sunuşlar
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  -
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  -
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Geleneksel konut, geleneksel yaşam ve mekanların tartışılması
2. Hafta  Geleneksel konut tartışmasına devam
3. Hafta  18.yy endüstri devrimi, konut kavramına yansıması,
4. Hafta  Ütopik sosyalistler, kent kavramı Bahçe kentler,
5. Hafta  Erken modernler, Horta, Mackintosh, Olbrich, Behrens, Velde, Adolf Loos v.d
6. Hafta  Güney Amsterdam, Rotterdam, toplu konut yerleşkeleri
7. Hafta  Modern, Le Corbusier, Loos, Mies, Gropius, Wright, Taut,
8. Hafta  Viyana, Frankfurt, Berlin, siedlung- toplu konut yerleşkeleri
9. Hafta  Werkbund Weissenhof yerleşkesi ve karşı yerleşkeler, tartışmaları,
10. Hafta  Savaş sonrası gelişmeler, hızlı ve ucuz konut üretimi arayışları, Hansa bölgesi
11. Hafta  Konut tipolojileri, Değişebilirlik, esneklik kavramı
12. Hafta  Alçak, yoğun yerleşme tartışmaları,
13. Hafta  Anonimlik sorunu, Konut çevresi sorunu,
14. Hafta  Almanya, Avusturya, Fransa,Hollanda çağdaş örnekler.
15. Hafta  Final
16. Hafta  Final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Cengizkan A., “Kültür nesnesi olarak Konut ve Politik Aktörlerin arka bahçesi olarak Konut” Mimarlık 345, Ocak 2009). Virilio P., Krieg und Fernsehen Carl Hanser Verlag, 1993. Selle G., Die Eigenen Vier Waende: Zur Verborgenen Geschichte des Wohnens, 1999:Campus Verlag, s. 21 Simmel, G, Brücke & Tür, Essays des Philosophen zur Geschicte, Religion, Kunst und Gesellschaft, Susman M., Landman M., (Der) Stuttgart: 1957. Bachelard G., Mekanın Poetikası Kesit Yayıncılık s.236 Lampugnany V M., Architektur als Kultur, DuMont Verlag, 1986, Bilgin İ., "toplu konut mimarisi ve atk lojmanları" Arredemento Mimarlık, 1998/11 s.89 Bilgin İ., “serbest plan, serbest cephe, serbest ev”, Bir Anatomi Dersi Ev, Cogito 18, İstanbul: Yapı Kredi Bankası Yayınları 1999 Bilgin İ. “Modernleşmenin ve Toplumsal Hareketliliğin Yörüngesinde Cumhuriyetin İmarı" 75 Yılda Değişen Kent ve Mimarlık" Içinde, s. 255-277, Tarih Vakfı Yayını, Ekim, 1998. 1.Heidegger M., "Building Dwelling Thinking" in Poet
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  anlatım, soru-yanıt, tartışma, araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
9
1
9
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
11
4
44
 Sunu hazırlama
1
2
2
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
9
6
54
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
196
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.84
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X