GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MEKAN. İMAJIN OLUŞ. VE YAPISI: İNSAN MEKAN İLİŞKİ.AL. SÜREÇ/6291311
Dersin Adı: MEKAN. İMAJIN OLUŞ. VE YAPISI: İNSAN MEKAN İLİŞKİ.AL. SÜREÇ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Aysu AKALIN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aysuakalin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aysuakalin@hotmail.com, aysuakalin@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yapılanmış çevreyi görmeyi, okumayı öğretmek, duyum, algı ve imaj arasındaki farkı göstermek.
Postmodernism, Tüketim Kültürü, Bölgesellik, Anlam,Kimlik, Kurum Kimliği, İktidar Kimliği başlıklarında farklı İmaj oluşumunu göstermek. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dersin Amaç ve İçeriğinin Anlatımı, Dönem Çalışma Konusunun Aktarımı,
2. Hafta  DUYUM-ALGI-İMAJ-HAFIZA-BİLİŞSEL HARİTA-İŞARETLER-YÖNBULMA
3. Hafta  YER-YERİN RUHU-YERE AİDİYET
4. Hafta  YERSİZLİK-YOK YERLER
5. Hafta  POST MODERN MİMARLAR ve TASARIM YAKLAŞIMLARI I
6. Hafta  POST MODERN MİMARLAR ve TASARIM YAKLAŞIMLARI II
7. Hafta  ÇAĞDAŞ BAĞLAMSALCILIK
8. Hafta  ANLAM VE MİMARLIK...mimarın gözünden
9. Hafta  ÖZGÜNLÜK-TAKLİT-TEKRAR ANALOJİ-METAFOR-MİMESİS ve MUTASYONLAR
10. Hafta  KİMLİK- ULUSAL KİMLİK-KURUM KİMLİĞİ-İKTİDAR KİMLİĞİ
11. Hafta  HAFIZA-TOPLUMSAL HAFIZA
12. Hafta  DEĞİŞİM-DÖNÜŞÜM
13. Hafta  Ödev Sunumları -Tartışma
14. Hafta  Ödev Sunumları -Tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Adam, R. The Globalisation of Modern Architecture Adorno, TW. Bernstein, JM. The Culture Industry Antoniades, AC Poestics of Architecture Auge, M. Non-Places Introduction to an Anthropology of supermodernity Baudrillard, J. The System of Objects Bergson, H. Matter and Memory Bloomer, K.C.-Moore, C.W. Body, Memory and Architecture Bonta, J.P. Architecture and its Interpretation Boyer, M. C. The City of Collective Memory Boym, S. The Future of Nostalgia Canizaro, V.B. Architectural Regionalism Carmona,M. Tiesdell, S. Urban Design Reader Cassirer, E. The Philosophy of Symbolic Forms Conway, H. Understanding Architecture Dutton, D.A. Reconstructing Architecture Goldberger, P. Why Architecture Matters Halbwachs, M. The Collective Memory Harvey, D. The condition of postmodernity Hays, K.M. Architecture's Desire Reading the late Avant-Garde Heidegger, M. Building Dwelling Thinking Heynen, H Architecture and Modernity A Critique Hobsbawm, E. The Invention of Tradition
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Sorgulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
30
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
70
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
0
0
 Rapor hazırlama
14
2
28
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
14
2
28
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
14
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
14
1
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X