GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TARİHİ YAPI ÇÖZÜMLEME/6141311
Dersin Adı: TARİHİ YAPI ÇÖZÜMLEME
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe -İngiliz
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gediz Urak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Restorasyon projesinin ön şartı olan sistematik yapı çözümlemesi konusuna ilişkin yöntemleri öğrenmek.
Yapıdan ve yapı dışı kaynaklardan gelen bilgilerin tespiti ve bunların restitüsyon ve restorasyon çalışmaları için değerlendirmesini yapabilmek.
Sistematik çözümleme kavramının gelişmesi.
Bir tarihi yapının restitüsyonu ve restorasyon projesi öncesinde yapılması gereken ayrıntılı tespit, belgeleme ve çözümleme yöntemlerini öğrenmek.
Restorasyon proje ve uygulamalarını kontrol, denetleme ve eleştirme görevlerini bilinçli ve donanımlı olarak yapabilmek
Tarihi yapı çözümlemesi yapabilmek.
Tarihi yapıların mekan, yapı elemanı ve malzemelerinin nitelik ve nicelik bakımından bilgisayar ortamında değerlendirmesini yapabilmek.
Tarihi yapılardaki değişim ve bozulmaların neden ve sonuçlarını ortaya çıkarabilmek.
Tarihi yapıların değişim ve bozulma haritalarını oluşturabilmek.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim, arazi çalışmaları, bilgisayar ortamında belgeleme, sunum ve tartışma şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tarihi yapı restorasyon kararları üretiminde yöntem ve teknikler – Analiz
2. Hafta  Tarihi yapı restorasyon kararları üretiminde yöntem ve teknikler - Değerlendirme ve sentez
3. Hafta  Tarihi yapı çözümleme yöntem ve teknikleri
4. Hafta  Tarihi yapı çözümleme örnekleri gösterimi ve tartışma
5. Hafta  Tarihi yapı çözümleme örnekleri gösterimi ve tartışma
6. Hafta  Arazi çalışması-rölöve, görsel tespit–vaziyet planı, plan, cephe, kesit ve tüm detaylar–yapım sistemi ve malzeme kullanımı, taşıyıcı ve mi
7. Hafta  Arazi çalışması-rölöve, görsel tespit–vaziyet planı, plan, cephe, kesit ve tüm detaylar–yapım sistemi ve malzeme kullanımı, taşıyıcı ve mi
8. Hafta  Grafik belgeleme-Rölöve çizimleri
9. Hafta  Grafik belgeleme-Rölöve çizimleri
10. Hafta  Tespit edilen yapının analitik / grafik çözümlemesinin bilgisayar ortamında yapılması
11. Hafta  Tespit edilen yapının analitik / grafik çözümlemesinin bilgisayar ortamında yapılması
12. Hafta  Tespit edilen yapının analitik / grafik çözümlemesinin bilgisayar ortamında yapılması
13. Hafta  Çalışmaların kontrolü
14. Hafta  Hazırlanan çözümleme çalışmasının sunumu ve elde edilen sonuçların tartışılarak irdelenmesi
15. Hafta  Hazırlanan çözümleme çalışmasının sunumu ve elde edilen sonuçların tartışılarak irdelenmesi
16. Hafta  Hazırlanan çözümleme çalışmasının sunumu ve elde edilen sonuçların tartışılarak irdelenmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Urak, G., Tarihi Yapı Çözümleme, Basılmamış Ders Notları; Urak, G., The Restoration of “Ömer Ağa” Houses in Beypazarı, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, O.D.T.Ü. Mimarlık Fakültesi, Restorasyon Bölümü, Ankara, 1981. ICOMOS belgeleme dokümanları.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Arazi çalışması, Anlatım, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Bilgisayar ortamında belgeleme.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Arazi çalışmaları-ölçme ve belgeleme
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
20
 Uygulama
1
40
 Projeler
1
40
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
2
5
10
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
8
4
32
 Rapor hazırlama
8
7
56
 Sunu hazırlama
2
2
4
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X