GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKOLOJİK MİMARLIK/6121311
Dersin Adı: EKOLOJİK MİMARLIK
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.. Dr. İdil AYÇAM
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/idilaycam
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  iaycam@gazi.edu.tr , idilaycam@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ekolojik mimarlık teori ve kavramlarının, kent, çevre ve tek yapı ölçeğinde araştırılma ve incelenmesi
Ekolojik mimari kriterlerinin öğretilmesi, gelecek tasarımlarda bu ilkelerden yararlanılması







 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M623 Enerji Etkin Bina Tasarımı
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çevre, Doğal Döngüler Mimaride Ekoloji Kavramı,Doğanın ve Kaynakların Kullanımında Sürdürülebilirlik
2. Hafta  Çevreci Kentleşme ve Mimarlık, Bütüncül Yaşam Felsefesi, Ekolojiye Sosyal ve Ekonomik Yaklaşımlar
3. Hafta  Yenilebilir Peyzaj Tasarımı (Edible Landscape), Üretimleri ve Ekonomik Boyutu
4. Hafta  Rüzgar ve Güneş Enerjisinin Yapılarda Kullanım Yöntemleri (Rüzgar Gülleri, Sovenious Fenerleri, Kollektör ve PV kullanımları
5. Hafta  Yağmur Sularının Toplanması Kent, Mahalle ve Ev Ölçeğinde Kullanımı Atık Su Arıtma Kompost Sistemleri, Atıkları Kaynağa Dönüştürme
6. Hafta  Yerel, Yöresel Ekolojik Yapı Malzemeleri ve Teknikleri
7. Hafta  Ara Sunuşlar
8. Hafta  Ekolojik Tasarım İlke ve Önerileri
9. Hafta  Sağlıklı Yapılar, Akıllı Ekolojik Yapılar-Örnekler
10. Hafta  Ekolojik Yapı Teknolojileri
11. Hafta  Bina Örnekleri
12. Hafta  Eko Kentler – Eko Köyler
13. Hafta  Final Sunumları
14. Hafta  Final Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Design with Climate: Bioclimatic Approach to Architectural Regionalism. Olgyay, V. (1963) Princeton: Princeton University Press. Buildings, Climate and Energy. Markus T.A. and Morris E.N. (1980) London: Pittman. The Passive Solar Energy Book. Mazria, E. (1979) Emmaus: Rodale Press. Solar Energy, Fundamentals in Building Design. Anderson, B. (1977) New York: McGraw Hill Comp. Passive and Low Energy Cooling of Buildings. B. Givoni Güneş Mimarlığı, Demirbilek N. ve Irklı Eryıldız D. (2001), Temiz Enerji Vakfı: Ankara.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
11
4
44
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X