GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
GÜN IŞIĞI İLE AYDINLATMADA TASARIM İLKELERİ/6101311
Dersin Adı: GÜN IŞIĞI İLE AYDINLATMADA TASARIM İLKELERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Cüneyt KURTAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  kurtay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yapılarda doğal aydınlatmanın öneminin vurgulanması, temel kavramların tanınması,
Konularla ilgili analizleri yapabilecek yöntemlerin öğrenilmesi.
Mimari tasarım aşamalarında bu yöntemlerin uygulamaya katılmasının sağlanması.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim ve uygulama şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M.315 M.350
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Görme ve ışık ile ilgili kavramlar
2. Hafta  Gün ışığı ile ilgili genel kavramlar
3. Hafta  Yapıların uygun günışığı alma kural ve tavsiyeleri
4. Hafta  Düşey gök bileşeni hesaplama yöntemleri, “Waldram diagramı” yöntemi
5. Hafta  “Günışığı diagramı” ve “no-sky line” yöntemleri Ortalama Günışığı çarpanı hesaplama yöntemi ve
6. Hafta  Düşey gök bileşeni hesaplama yöntemleri, “Waldram diagramı” yöntemi “Günışığı diagramı” ve “no-sky line” yöntem
7. Hafta  Aydınlatma ölçümü alma, değerlendirme ve sonuçların sunum yöntemleri.
8. Hafta  Güneş ışığı kavramları ve güneş ışığı diagramı çizim yöntemi.
9. Hafta  Yıliçi sınavı
10. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
11. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
12. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
13. Hafta  Uygulama çalışması ve tartışma
14. Hafta  Uygulama çalışması sunuşu
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Konularla ilgili takip edilen tek bir kitap olmayıp, ana başlıklarla ilgili her türlü kitap, süreli yayın, bildiri ve tanıtım katalogları kullanılmaktadır. Başlıca kaynaklar ; BRE aydınlatma ile ilgili raporlar, Architectural Lighting-2002 (M.David Egan, V.Olgyay ), IESNA-Lighting Handbook-2000(Ed.Mark S. Rea)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,Gösterme,Uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
25
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
75
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
7
3
21
 Haftalık uygulamalı ders saati
7
3
21
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
3
30
 Materyal tasarlama, uygulama
3
6
18
 Rapor hazırlama
7
6
42
 Sunu hazırlama
3
5
15
 Sunum
2
8
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X