GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MALZEMELERİN ÇEV.ETKİLERİ VE EKOLO. YAPI MALZEME./5931311
Dersin Adı: MALZEMELERİN ÇEV.ETKİLERİ VE EKOLO. YAPI MALZEME.
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe/İngilizc
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gülser ÇELEBİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/gulser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  "gulser@gazi.edu.tr","gulsercelebi@gmail.com"
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
yapı malzemesi - bina - çevre ilişkilerini irdeleyebilme bilgisi vermek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sürdürülebilir, yeşil, çevresel, ekolojik gibi kavramların açıklanması,
2. Hafta  Kavramların ortaya çıkış nedenlerinin irdelenmesi,
3. Hafta  Yapı–çevre bağlamı,
4. Hafta  Yapı malzemesinin bu ilişki içindeki yeri ve önemi,
5. Hafta  Ekolojik yapı malzemesinin tanımlanmasındaki sorunlar,
6. Hafta  Yaşam Döngüsü Değerlendirme Yöntemi
7. Hafta  Çevresel değerlendirme ve sınıflandırma sistemleri ve ilgili standartlar,
8. Hafta  Mevcut ve alternatif enerji kaynaklarının tanımı, akıllı malzeme ve binalar
9. Hafta  Yapı malzemelerinin “Üretim”, “Kullanım” ve “Yok oluşları” sırasındaki evrelerde çevre ve insan üzerindeki
10. Hafta  Binaların küresel ısınmaya, ozon tabakasına etkisi, toksik emisyonu, asit yağmuru, malzeme dayanımı, bakım-onarım koşulları, geri dönüşüm/yeniden kull
11. Hafta  Çevreyle dost ve akıllı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi ve tartışılması.
12. Hafta  Çevreyle dost ve akıllı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi ve tartışılması.
13. Hafta  Çevreyle dost ve akıllı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi ve tartışılması.
14. Hafta  Çevreyle dost ve akıllı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi ve tartışılması.
15. Hafta  Çevreyle dost ve akıllı bina örnekleri üzerinde konunun irdelenmesi ve tartışılması.
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. BERGE, B., [2009] The Ecology of Building Materials, Elsevier Ltd. (Second Edition) 2. EDWARDS, B. [1999] Sustainable Architecture, Architectural Press, Oxford. 3. GAUZIN-MULLER, D. [2002] Sustainable architecture and urbanism: concepts, technologies, example, Birkhauser Basel. 4. HENDRIKS, F., [2000] "Durable and Sustainable Construction Materials", Aneas Technical Publishers, 5. STITT, F. A. [1999] Ecological design handbook: sustainable strategies for architecture, McGraw-Hill, New York. 6. ÇELEBİ, G. vd. [2008] Yapı Çevre ilişkileri, TMMOB Mimarlar Odası Yayını. 7. Calgins, M., Materials for sustainable sites, John Wiley&Sons, 2009 8. Addington M., Schodek D.L. Smart materials and technologies in architecture, Elsevier Architectural Press, 2005
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Araştırma, Sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
0
 Ödev
1
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
2
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
2
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
3
15
 Sunu hazırlama
5
3
15
 Sunum
5
3
15
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
5
3
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
2
10
 Diğer
10
3
30
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
185
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X