GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ENERJİ VE YAPI KABUĞU ANALİZİ/5901311
Dersin Adı: ENERJİ VE YAPI KABUĞU ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Figen BEYHAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/fbeyhan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fbeyhan@gazi.edu.tr, figenbeyhan@gmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Enerji, ekoloji, sürdürülebilirlik, enerji etkin yapı tasarımı kavramlarını ve mimarlıktaki önemini ortaya koymak.
Yapı kabuğu tasarımında enerjiyi etkin kullanabilme yöntemlerini anlatmak
Yapı dış kabuğunun optik ve termofiziksel özelliklerini öğrenmek: Yutuculuk, opak bileşenin geçirgenlik ve yansıtıcılığı, saydamlık oranı, toplam ısı
Yalıtım kavramını ve yapı dış kabuğunun tasarımında yalıtımın önemini vurgulamak
Enerji etkin yapı kabuğu tasarım ilkelerini ve güneş enerjisinden en üst düzeyde yararlanma yöntemlerini örnek cephe sistemleri üzerinden inceleyerek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı ve Yöntemi)
2. Hafta  Giriş (Enerji Ve Çevre Sorunları)
3. Hafta  Türkiye’de Enerji Verimliliği Çalışmaları, Standartlar Ve Yönetmelikler
4. Hafta  Sürdürülebilirlik Bağlamında Enerji Etkin Yapı Tasarımı (Binalardaki Enerji Tüketimi)
5. Hafta  Yapı Kabuğu (Opak Duvarlar, Cam Yüzeyler, Çatılar Ve Zemine Oturan Döşemeler)
6. Hafta  Yapı Kabuğunun Isıl Performansı (Yapı Kabuğu Analizi Ve İlkeleri-Opak Cephelerde Isı Kayıp Ve Kazançları-Yalıtım Ve Etkileri)
7. Hafta  Enerji Etkin Yapı Kabuğu Ve Enerji Etkin Cephe Sistemleri
8. Hafta  Tek Katmanlı Cepheler (Dış Kontrol Üniteli Cepheler-Paneller Arasına Konumlandırılmış Kontrol Üniteli Cepheler-İç Kontrol Üniteli Cepheler)
9. Hafta  Çift Katmanlı Cepheler(Çift Kabuk Cephe Sistemleri-Saydam Ve Opak Bileşenler-Taşıyıcı Ve TEspit Elemanları-Havalandırma Boşluğu-Güneş Kontrol Elemanla
10. Hafta  Çift Kabuk Cephe Sistemlerinin Sınıflandırılması (Doğal :Havalandırmalı Cepheler-Mekanik Havalandırmalı Cepheler-Hybrid Havalandırmalı Cepheler)
11. Hafta  Bina Yüksekliğinde Çift Kabuk Cepheler-Kat Yüksekliğinde Çift Kabuk Cepheler
12. Hafta  Kutu Pencere Tipi Çift Kabuk Cepheler-Şaft Tipi Çift Kabuk Cepheler
13. Hafta  Örnek Cephelerin İncelenmesi Ve Konstrüksiyon Özelliklerinin Belirlenmesi
14. Hafta  Öğrenci Araştırmalarının Sunumları
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  1. BBRI, 2002. Vantilated Double Facades, Department Of Building Physics, İndoor Climate & Building Service, Belgian Building Research Institute, Belg
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
1
20
 Projeler
1
50
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
5
70
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
10
4
40
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X