GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE TİPOLOJİ/5821311
Dersin Adı: ANADOLU TÜRK MİMARİSİNDE TİPOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce-Türkç
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gediz Urak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Restitüsyon çalışmaları ve restorasyon projeleri hazırlanmasında gerekli karşılaştırmalı çalışmaları için tipolojik çözümleme metotlarının öğrenimi.
Anadolu’da bulunan tarihi yapıların plan, cephe ve mimari eleman tiplerini öğrenmek ve bu bilgileri karşılaştırmalı çalışmalarda kullanabilmek.
Restitüsyon çalışmaları için karşılaştırmalı çalışma yapabilmek.
Restorasyon projeleri ve bilimsel restitüsyon çalışmaları için gerekli olan tipolojik çözümleme yapabilmek.
Koruma ve restorasyon proje ve uygulamalarına eleştirel bakabilmek.
Tipolojik çozümleme yapabilmek -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim, arazi ve arşiv çalışması, tespit, analiz ve değerlendirme, alıştırma-uygulama, tartışma ve sunum çalışmaları şekl
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tipoloji - Gelişim, kavram, terminoloji, yöntem ve teknikleri.
2. Hafta  Tipoloji - Koruma ve restorasyondaki yeri.
3. Hafta  Anadolu Türk Mimarisinde yapı türleri - terminolojik bilgi, mimari devirler ve üslup özellikleri.
4. Hafta  Anadolu Türk Mimarisinde yapı türleri - terminolojik bilgi, mimari devirler ve üslup özellikleri.
5. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
6. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
7. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
8. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
9. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
10. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi Yapı Türleri-Plan ve cephe organizasyonları, mekan, taşıyıcı ve mimari eleman karakteristikleri-ardışık tipoloji anlatım/tartışm
11. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi ile ilgili genel veya özel konularda hazırlanacak tipoloji ödevlerinin seçimi ve sistematiğinin oluşturulması.
12. Hafta  Anadolu Türk Mimarisi ile ilgili genel veya özel konularda hazırlanacak tipoloji ödevlerinin seçimi ve sistematiğinin oluşturulması.
13. Hafta  Tipolojik çözümleme ödevlerinin sunuş ve kritikleri.
14. Hafta  Tipolojik çözümleme ödevlerinin sunuş ve kritikleri.
15. Hafta  Tipolojik çözümleme ödevlerinin sunuş ve kritikleri.
16. Hafta  Tipolojik çözümleme ödevlerinin sunuş ve kritikleri.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Urak, G., Anadolu Türk Mimarisi’nde Tipoloji, Basılmamış Ders Notları; Urak, G., Amasya’nın Türk Devri Şehir Dokusu ve Yapılarının Analizi ve Değerlendirilmesi , Basılmamış Doktora Tezi, G.Ü. Fen Bil. Enst., Mimarlık Anabilim D., Ankara, 1994, URAK, G., Amasya Gökmedrese Mosque-Some New Conceptions, 10’th International Congress of Turkish Art, Proceedings, Geneve, 1995, s. 707 - 715; Özcan, Z., Urak, G., Bayraktar, N., Sahil, S., Corpus – Traditional Architecture in the Mediterranean Space, Euromed Heritage Program, (kitap, CD, internet sitesi (www.meda-corpus.net), France, 2002; Urak, G., Amasya Hızır Paşa Türbesi’nin Restitüsyon Denemesi ve Tipolojik Değerlendirmesi, Prof.Dr. Haluk Karamağaralı Armağanı Kitabı, Ankara, 2002, s.375-399.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Sunum, Tartışma, Kritik
 -- STAJ / UYGULAMA
  Teknik gezi-Yapı tiplerinin incelenmesi, tespiti ve tipolojik çözümlemesi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
30
 Uygulama
1
40
 Projeler
0
0
 Pratik
1
30
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
4
5
20
 Rapor hazırlama
5
6
30
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
1
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
4
4
16
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
192
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X