GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KORUMA VE RESTORASYON KURAMLARI/5691311
Dersin Adı: KORUMA VE RESTORASYON KURAMLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  İngilizce-Türkç
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gediz Urak
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Uluslararası ve Ulusal koruma ve restorasyon felsefe tarihinin öğrenilmesi bağlamında kültür kazanımı.
Türkiye ve Avrupa ülkeleri koruma ve restorasyon felsefe tarihi paralelinde oluşan ulusal ve uluslararası koruma ilke ve uygulamalarının öğrenilmesi
Teorik koruma ve restorasyon ilkelerinin ideal uygulanma prensiplerini öğretmek.
Koruma ölçütlerini saptayabilmek, tartışabilmek.
Koruma ve restorasyon uygulamalarını eleştirebilmek.
Tarihi çevre koruma ve tek yapı restorasyon projelerini denetleyebilmek.
Koruma bilincinin gelişmesi.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim, ders anlatımı, sunumlar ve tartışma şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Koruma ve restorasyon ile ilgili tanımlar, terminolojik bilgi, kısa tarihçe
2. Hafta  Avrupa’da koruma ve restorasyon düşüncesinin gelişimi
3. Hafta  Avrupa’da koruma ve restorasyon düşüncesinin gelişimi
4. Hafta  Avrupa’da koruma ve restorasyon düşüncesinin gelişimi
5. Hafta  Türkiye’de koruma ve restorasyon düsüncesinin gelişimi
6. Hafta  Koruma ve restorasyon ilişkili uluslararası ve ulusal tüzük, yönetmelik ve anlaşmaların anlatımı ve karşılaştırılması
7. Hafta  Koruma ve restorasyon ilişkili uluslararası ve ulusal tüzük, yönetmelik ve anlaşmaların anlatımı ve karşılaştırılması
8. Hafta  Türkiye’de bugünkü koruma teşkilatı ve işleyişi, yürürlükte olan koruma ve restorasyon ilkeleri – kurumlar arası bağlantı ve organizasyon
9. Hafta  Türkiye’de koruma ve restorasyon anlayışı değişiminin uygulamalara yansıması - örneklerle irdeleme
10. Hafta  Günümüz koruma ilkelerinin tartışılması
11. Hafta  Yurt dışından güncel koruma ve restorasyon örnekleri gösterimi
12. Hafta  Yurt dışından güncel koruma ve restorasyon örnekleri gösterimi
13. Hafta  Teknik gezi - Koruma ve restorasyon örnekleri incelemesi – gözlem ve fotoğrafla tespit Tespit edilen örnekler üzerinde tartışma
14. Hafta  Araştırma ödevlerinin tespiti ve araştırma sistematiklerinin oluşturulması
15. Hafta  Tarihi yerleşim/tarihi yapılarla ilgili koruma ve restorasyon uygulamalarının eleştirilmesi üzerine kurgulanan araştırma ödevlerinin tartışılması
16. Hafta  Araştırma ödevlerinin sunum ve kritiği.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  ICOMOS Charters; Principles of High Board of Preservation of Cultural and Natural Heritage; Urak, G., Theory Of Conservation and Restoration, Unpublished Lecture Notes; Urak, G., The Restoration of “Ömer Ağa” Houses in Beypazarı, Unpublished Masters Degree Thesis, M.E.T.U. Dept of Arc. Sec. of Restoration, Ankara, 1981; Urak, G., Türkiye’de Mimari Miras İletimi, Koruma Sorunları ve Çözüm Önerilerinin Amasya Örneğinde İrdelenmesi, Dergimim DEU Mimarlık Fakültesi Dergisi, nu: 1, 2003, pp. 1-14; Urak, G., Türkiye’de Koruma; Sorunlar ve Çözüm Önerileri, 75 Yılda Türkiye’de Planlama / Kentleşme / Koruma Politikaları ve Mimarlık Kitabı, Ankara, 1999, pp. 53 - 63, 91; Urak, G., Bir Koruma - Yenileme Eleştirisi - Ankara Çankaya’dan Bir Bağ Evi Örneği, Ankara Sempozyumu Kitabı, Ankara, 1997, pp. 271-295; Urak, G., Anıt - Kent Amasya ve Koruma Sorunları, Çevre Planlama ve Tasarımına Bütüncül Yaklaşım Sempozyumu, Ankara, 1996, pp. 74-83; Urak, G., Refunctioning
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma, Sunum ve Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Teknik gezi ve koruma-restorasyon örneklerinin tespiti, incelemesi ve değerlendirilmesi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
30
 Pratik
1
40
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
9
5
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
7
28
 Materyal tasarlama, uygulama
2
2
4
 Rapor hazırlama
5
6
30
 Sunu hazırlama
2
5
10
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
5
20
 Diğer
3
3
9
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
192
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.68
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X