GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİÇİMLENDİRME ESTETİKLE İLGİLİ ORANLAR/5451311
Dersin Adı: BİÇİMLENDİRME ESTETİKLE İLGİLİ ORANLAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Önder AYDIN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/oaydin
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  oaydin@gazi.edu.tr, onderaydin@hotmail.com
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kuram-biçim ilişkisini sorgulatmak.
Mimari biçimin etkenlerinden birini araç olarak kullanarak, Mimarlık kuram ve uygulamaları üzerinde, araştırma yapmayı sağlatmak. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma ve Derse Giriş
2. Hafta  Estetik Bilimi ve Estetik Kuramları.
3. Hafta  Felsefe Tarihinde Güzel kavramı
4. Hafta  “Güzelin” biçimsel niteliği: geometri, oran, simetri, denge, ritim kavramları.
5. Hafta  Oran Kavramı ve Antik Yunan’dan Günümüze Oranın Ele Alınışı I
6. Hafta  Oran Kavramı ve Antik Yunan’dan Günümüze Oranın Ele Alınışı II
7. Hafta  Matematiksel Oranlar: Aritmetik, Geometrik.
8. Hafta  Müzikten elde edilen Oranlar.
9. Hafta  Doğadan elde edilen Oranlar: İnsan Bedeni.
10. Hafta  Antik Yunan’dan 19. yy’a Oran Belirleyici Sütun Düzenleri I
11. Hafta  Antik Yunan’dan 19. yy’a Oran Belirleyici Sütun Düzenleri II
12. Hafta  Selçuklu Mimarisinde Geometrik Oranlar; Klasik Osmanlı Mimarisi – Mimar Sinan yapılarında geometrik oranlar.
13. Hafta  Klasik Osmanlı Mimarisi – Mimar Sinan yapılarında geometrik oranlar.
14. Hafta   Tartışma
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Hanno-Walter Kruft, Geschichte der Architektur-Theorie, München,1995. Kimberly Elam, Proportion und Kompozition: Geometrie im Design, New York, 2006 Paul von Naredi-Rainer, Architektur und Harmonie, Köln, 1982. Erik Forrsman, Dorisch, Jonisch, Korinthisch, Wiesbaden, 1984. John Onians, Bearers of Meaning – The Classical Orders in Antiquity, the Middle Ages and Renaissance. İsmail Tunalı, Estetik, İstanbul, 1996. İsmail Tunalı, Grek Estetiği, İstanbul. Hançerlioğlu, O., “Düşünce Tarihi”, Remzi Kitabevi, İstanbul. Vitrivius, Mimarlık Üzerine On kitap, Şevki Vanlı Yayınları. Alberti, “The Ten Books of Architecture”, Dover Publications, New York Palladio, “The Four Books of Architecture”, Dover Publications, New York, Serlio, “The Five Books of Architecture”, Dover Publications, New York, Middleton, R., Watkin, D., “Klassizismus und Historismus”, 2. cilt, Deutsche Verlag-Anstalt, Stuttgart
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Gösterme, Kişisel Araştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
4
6
24
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
4
6
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
16
48
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
194
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.76
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X