GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÇEVRESEL PSİKOLOJİ/5411311
Dersin Adı: ÇEVRESEL PSİKOLOJİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Gediz URAK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/gedizu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gedizu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tarihi çevre ve tek yapı ölçeğinde korumada değerlendirme metotlarının öğrenilmesi.
Tarihi çevrelerin barındırdığı çok boyutlu ve dinamik ilişkilerin çözümlemesini yapabilmek
Tarihi çevrenin potansiyel ve sorunlarını ortaya çıkarabilmek
Koruma ve tarihi çevre bilincinin gelişmesi.
Tarihi çevrelerde insan ve yapma çevresi arasındaki çok boyutlu etkileşimleri çözümlemeyi öğretmek.
Soyut ve somut değerler ile problemlerin ortaya konması için değerlendirme yöntemlerini öğretmek
Tarihi çevre ve yapı kullanıcılarının toplumsal, estetik ve işlevsel sorunlarının tespit ve çözümlemesini yapabilmek
Korunmada kullanıcı değerlerini (toplumsal, estetik, işlevsel vb.) de göz önünde bulundurarak koruma yaklaşımlarında bulunabilmek
Kentsel tasarım ve koruma amaçlı imar planlarına kullanıcı değer yargılarının çüzümü bağlamında katkı sağlayabilmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim, arazi çalışmaları, bilgisayar ortamında değerlendirme, sunum ve tartışma şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çevre kavramı. Çevre türleri. Yapay çevrenin gelişimi.
2. Hafta  Mimarlık ve korumada değerlendirme modelleri
3. Hafta  Koruma türleri ve yöntemleri
4. Hafta  Çevresel psikoloji – Kuramsal ve terminolojik bilgi, tarihsel gelişim ve koruma ile ilişkisi
5. Hafta  Çevre ve insan ilişkilerine genel bakış
6. Hafta  İnsan ve çevre ilişkilerinin analizi için geliştirilen modellerin açıklanması
7. Hafta  İnsan ve çevre ilişkilerinin analizi için geliştirilen modellerin açıklanması
8. Hafta  Algılama kuramları
9. Hafta  Çevresel algı araştırmalarında araştırma yöntem ve teknikleri
10. Hafta  Çevresel algı araştırmaları ve tarihi çevrede uygulanmış psikolojik değerlendirme çalışmaları
11. Hafta  Araştırma ödev konularının seçimi, araştırma yöntemlerinin kurgulanması, anketlerin hazırlanması
12. Hafta  Anketlerin hazırlanması
13. Hafta  Arazi çalışması
14. Hafta  Araştırma ödevlerinin kontrolü
15. Hafta  Araştırma ödevlerinin kontrolü
16. Hafta  Araştırma ödevlerinin detaylı sunumu
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Urak, G., Tarihi Çevre Psikolojisi, Basılmamış Ders Notları; Urak, G., Ankara Ulus Koyunpazarı Yokuşu ve Hisar (Atpazarı Meydanı’nda Zaman, Mekan ve Koruma Sorunları, Aptullah Kuran İçin Yazılar, Ed. Kafescioğlu, Çiğdem, Thys – Şenocak, L. & Danışman, Günhan, İstanbul, 1999, s. 557 – 575; Urak, G., Kullanımda Değerlendirme: Ankara Kaleiçi Restorasyon / İşlevsel Dönüşüm Uygulamaları ve Ankara Halkı, Journal of Faculty of Letters, Vol.: 19, Nu: 1, Ankara, 2002, s. 45-62; Urak, G., Küçük Kent Görsel Değerlendirmesinde Kişisel Olmayan Kullanıcı ve Tasarımcı Görüşleri - Uluslararası 8. Yapı ve Yaşam Fuar ve Kongresi, Bursa, 1996, s. 79 - 96.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Arazi çalışmaları, Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterim, Uygulama - Alıştırma, Sunum ve Tartışma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Arazi çalışması ve tespitlerin bilgisayar ortamına aktarılarak değerlendirilmesi
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
40
 Pratik
1
30
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
7
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
6
18
 Materyal tasarlama, uygulama
6
6
36
 Rapor hazırlama
6
5
30
 Sunu hazırlama
3
4
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
4
8
 Diğer
2
6
12
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X