GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARLIKTA TAS. VE DEĞ. PROBLEMLERİ/5341311
Dersin Adı: MİMARLIKTA TAS. VE DEĞ. PROBLEMLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  DOÇ.DR.PINAR DİNÇ KALAYCI
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/pdinc
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  pdinc@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
proje değerlendirme pratiği
bina değerlendirme pratiği
değerlendirme için ölçüt belirleme
değerlendirme sonuçlarının ifadesi

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Her öğrenci değerlendirmek üzere bir konu (proje, bina, yarışma, ödül vb.) seçer ve dönemin programı içinde değerlendirmesini uygular, sonuçlarını rap
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bina Programlama Mimarlıkta Eleştiri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, ders açılımı
2. Hafta  Kavramlar: Değer, değerlendirme, nicel nitel değer, kriter, değerlendirme süreci
3. Hafta  Değerlendirilecek proje, yapı, alan vb. seçimi, genel bilgilenme
4. Hafta  Değerlendirme modelinin tanımlanması: Değerlendirme amacı, yöntemi, araçları, aktörleri ve süreci
5. Hafta  Bireysel çalışma (literatür araştırması, bilgilenme)
6. Hafta  Bireysel çalışma (yerinde saptamalar, ölçümler, kayıtlar, görüşmeler)
7. Hafta  Bireysel çalışma problemlerinin tartışılması
8. Hafta  Bireysel çalışma (verilerin bir araya getirilmesi)
9. Hafta  Bireysel çalışma sonuçlarının sözlü sunumu, sonuçların tartışılması, kısa rapor teslimi (1. Vize)
10. Hafta  Bireysel çalışma sonuçlarının sözlü sunumu, sonuçların tartışılması
11. Hafta  Değerlendirme raporu için içerik ve formatın oluşturulması
12. Hafta  Değerlendirme raporu yazımı
13. Hafta  Değerlendirme raporu yazımı
14. Hafta  Raporların teslimi ve sözlü sunuşlar (2. Vize)
15. Hafta  Raporlar ve sözlü sunuşlar üzerine eleştiri, düzeltme, geliştirme, öneriler
16. Hafta  Final teslimi (sözlü sunuşun kopyası + yazılı / basılı rapor) (Final Sınavı)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dinç, P., 2011, Bir Yarışmayı Değerlendirmek: Akademik ortamda Bir Yeniden-Değerlendirme Denemesi, Mimarlık, 357, s.78-82
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Beyin fırtınası, kütüphane araştırması, web taraması, yerinde gözlem, fotograflama, görüşme, kısa anket, rapor yazma, sözlü power point sunuş
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
5
25
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
3
5
15
 Materyal tasarlama, uygulama
10
6
60
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
6
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
184
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X