GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
MİMARİ TASARLAMADA METODOLOJİ SORUNLARI/5331311
Dersin Adı: MİMARİ TASARLAMADA METODOLOJİ SORUNLARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Öğr. Gör. Dr. Arzu Özen Yavuz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/arzuozen
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  arzuozen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tasarım, tasarım metodolojileri ve biçimlendirme yaklaşımları ile ilgili kavramsal bilgilerin ve becerilerin gelişmesine katkıda bulunmak
tasarım metodolojisindeki değişimlerin mimari biçimlenmeye etkisinin tartışılması,
mimari tasarımı şekillendiren; süreç, biçim ve temsil arasındaki ilişkinin belirlenmesi ve dönüşümün açıklanması,


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M 588- ANLAM BİÇİM MİMARLIK
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma (Dersin Amacı, Kapsamı, Yöntemi)
2. Hafta  Tasarım ve Tasarlama kavramı
3. Hafta  Tasarımcı düşünce ve problem çözme
4. Hafta  Tasarımcı düşünme yöntemleri, Bilgi, türleri, Mimari tasarım bilgisi, tasarım bilgisi grupları
5. Hafta  Tasarlama eylemi ve bileşenleri
6. Hafta  Tasarım paradigması
7. Hafta  Biçim ve biçimlendirme kavramı
8. Hafta  Mimari biçimlendirmeyi etkileyen faktörler
9. Hafta  Biçimsel strüktür, biçim algısındaki değişim, biçimsel oluşum ve dönüşüm
10. Hafta  Biçimsel analiz
11. Hafta  Temsil kavramı ve temsil kavramının dönüşümü
12. Hafta  Alan çalışması için seçilen mimari örnekler ve örnek bölge üzerinden mimari tasarımların süreç, biçim ve temsil üzerinden analizi
13. Hafta  Alan çalışması için seçilen mimari örnekler ve örnek bölge üzerinden mimari tasarımların süreç, biçim ve temsil üzerinden analizi
14. Hafta  Alan çalışması için seçilen mimari örnekler ve örnek bölge üzerinden mimari tasarımların süreç, biçim ve temsil üzerinden analizlerin değerlendirilme
15. Hafta  Alan çalışması için seçilen mimari örnekler ve örnek bölge üzerinden mimari tasarımların süreç, biçim ve temsil üzerinden analizlerin değerlendirilme
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Akın, Ö., “Pschology of Architectural Design”, Pion Ltd, London, (1986). Aksoy E., “Mimari Tasarlama”, Hatiboğlu Yayınevi, Ankara, (1987). Archer, L. B. “The Structure of Design Process, Design Methods in Architecture”. UK: Architectural Association, London, (1969). Baker, G., H., “Design Strategies in Architecture: An Approach to The Analysis of Form”, Van Notrand Reinhold, London, (1989). Bridges, A. H., “Any Progress in Systematic Design?” Design and systems: General Applications of Methodology, Transaction Publishers, New Brunswick, USA, 155-168 (1995). Broadbent, G., “Design in Architecture”, John Wiley & Sons, London, (1973). Handler, A., B., “Systems Approach to Architecture”, Elviser, New York, (1979). Jones, C. J., “Design Methods”, Wiley- Interscience, The Garden City Press Ltd., Hertfordshire, (1970). Lowson, B., “How Designers Think: The Design Process Demystfied”, Architectural Press, London, (1997). March, L., Steadman P., “The Geometry of Environment”, RIBA Pub
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Uygulama - Araştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
2
50
 Uygulama
2
50
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
10
3
30
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
8
4
32
 Sunum
5
2
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
5
1
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X