GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BİNA PROĞRAMLAMA/5071311
Dersin Adı: BİNA PROĞRAMLAMA
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  DOÇ.DR. PINAR DİNÇ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   http://websitem.gazi.edu.tr/site/pdinc
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   pdinc@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Program bileşenlerine bütüncül bakış kazanma
Mevcut yapılar + literatürden veri toplama, bir araya getirme
Program dokümanı hazırlama ve sunma becerisi


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Her öğrencinin kapsamlı bir bina programı hazırlamasına yönelik olarak veri toplama ve sentezleme çalışmaları
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  M534 Mimarlıkta Tasarlama ve Değerlendirme Problemleri
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tanışma, program ve programlama disiplininin tanımları
2. Hafta  Seminer: Programlama adımları, program bileşenleri
3. Hafta  Seminer: Programlama yaklaşımları, örnek programlar
4. Hafta  Beyin fırtınası: Hazırlanacak gerçek(çi) ihtiyaç programının seçilmesi, program bileşen ve programlama adımlarının belirlenmesi
5. Hafta  Bireysel çalışma: Literatürden veri toplama, örnek yapı projelerinin incelenmesi
6. Hafta  Bireysel çalışma: Kentte yer alan örnek yapıların gezilmesi, gözlenmesi, programlama çerçevesinde bilgi derlenmesi
7. Hafta  Bireysel çalışma: Derlenen tüm bilgilerin anlamlı bir bütün haline getirilmesi
8. Hafta  Grup çalışması: Bireysel çalışmaların görsel ve sözlü sunuşla paylaşılması, kritikler, öneriler, sonraki adımların belirlenmesi (1. Vize)
9. Hafta  Bireysel çalışma: Mekân büyüklük ve ilişkilerinin belirlenmesi
10. Hafta  Bireysel çalışma: Mevcut örnek mekanlarda anket, görüşme, fotograflama, film çekimi vb. veri toplama çalışmaları
11. Hafta  Bireysel çalışma: Programın karakterini belirleyen ana kavramların belirlenmesi, program taslağının hazırlanması
12. Hafta  Grup çalışması: Öneri programların rapor formatında / basılı sunumu, kritikler, öneriler (2. Vize)
13. Hafta  Bireysel çalışma: Program önerisinin detaylandırılması
14. Hafta  Bireysel çalışma: Program önerisinin detaylandırılması
15. Hafta  Bireysel çalışma: Program dokümanının hazırlanması
16. Hafta  Grup çalışması: Programların paylaşımı, değerlendirilmesi (Final)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Dinç, P., 2010, Mimarlık Eğitiminde Mimari Programlama Bilgisinin Anlamı: Bir Programlama Deneyimi, Mimarlık Eğitiminin Dünü Bugünü Yarını, s.294-303
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Seminerler, beyin fırtınası, örnek yapıların gezilmesi, sözlü ve görsel sunuşlar
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
2
50
 Ödev
1
50
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
0
 Materyal tasarlama, uygulama
10
8
80
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
3
10
30
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
8
32
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
184
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanındaki bilgiye dikkate değer ve özgün katkıda bulunabilmek için yüksek lisansta kazanılan yetkinlikler temelinde araştırma alanıyla ilgili en son gelişmeleri kapsayan sistematik bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
2
Öğretme / öğrenme ve değerlendirme stratejileri ve bunların kuramsal temelleri konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
3
Araştırma ve yayın alanında iyi uygulamaya ilişkin normların ve standartların temelinde yatan etik ilkeler konusunda gerekli bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
4
Araştırma alanı ile ilgili diğer alanlar arasındaki ara yüzlerdeki en son gelişmelerle ilgili bilgi ve kavrayış ile, kullanılan disiplinler arası, çok disiplinli, disiplinler üstü araştırma stratejileri, taktikleri ve teknikleriyle ilgili bilgi ve kavrayışa sahiptir.X
5
Araştırma ve/veya inovasyon alanında problem tanımlamak, önemli problemleri çözmek ve var olan bilgiyi ya da mesleki pratiği genişletmek ve yeniden tanımlamak için gerekli, sentez ve değerlendirmeyi de içeren, en ileri düzeyde uzmanlaşmış beceri ve tekniklere sahip ve kullanmakta ustalık sahibi olur.X
6
Öncü nitelikte bir akademik araştırmayı diyalektik olarak yürütme becerisine sahiptir ve öncü nitelikte bir akademik diyaloga diyalektik sonuçları için girme becerisine sahiptir.X
7
Araştırma bağlamları da dâhil olmak üzere, akademik ya da mesleki bağlamlarda en üst düzeyde yetkinlik: yeni fikirlerin veya süreçlerin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir yetki, inovasyon, bağımsızlık, akademik ve mesleki dürüstlük ve kararlılık ortaya koyar.X
8
Daha geniş bir sosyal, kültürel, ekonomik ve tarihsel bağlama ilişkin bilgi ve kavrayışla ilişkilendirerek karar verir ve hareket eder.X
9
Özgün araştırmaya dayalı, bir bölümü ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımlanmaya değer, nitelikli bir çalışma geliştirerek alanındaki bilgiye katkıda bulunur.X
10
Yeni, karmaşık ve öngörülemeyen ve birbiriyle ilişkili çok sayıda faktörü içeren problemlerin çözümünü gerektiren çalışma ve öğrenim koşullarında liderlik ve inovasyon sergiler.X
11
Akademik ve meslekle ilgili bağlamlarda bilgi temelli bir toplumda teknolojik, toplumsal ve kültürel ilerlemeye katkıda bulunurX
12
Yeni düşüncelerin geliştirmesi konusundaki kapasitesini ortaya koyar; öğrenme süreçleri konusunda üst düzeyde kavrayışa sahiptirX
13
Bir yabancı dilde Avrupa Dil Portföyü C1 Genel Düzeyinde kullanarak ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurar ve tartışırX
14
Araştırma alanındaki en ileri düzeye karşılık gelen yeni ve karmaşık düşünceleri eleştirel ve diyalektik bir yaklaşımla çözümler, değerlendirir ve sentezlerX
15
Alanıyla ilgili karmaşık sorunlar karşısında karar verme kapasitesiyle operasyonel etkileşim deneyimine sahip olduğunu gösterir.X
16
Alanıyla ilgili toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlerin gelişimini destekler, sorunların çözümüne katkıda bulunur, karar verme süreçlerinde etkin olur.X