GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ 2/5551304
Dersin Adı: ANALİTİK KİMYANIN TEORİK TEMELLERİ 2
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çökme, kompleksleşme ve indirgenme-yükseltgenme dengeleriyle ilgili problemlerin çözümündeki teorik yaklaşımlar için temel bilgilerin kazandırılması.
Gerçek numune analizlerinde seçilecek metotlar için gerekli temel kavramların öğrenilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Sulu çözeltiler ve kimyasal denge, denge sabitleri ve çözünürlük çarpımı sabitlerinin uygulanması, çözünürlük ve ortak iyon etkisi.
2. Hafta  Çözünürlük dengelerine elektrolitlerin etkisi,İyonik şiddet, aktiflik katsayıları, Dbye –Hückel eşitliği.
3. Hafta  Karmaşık sistemlerde çözünürlük denge problemlerinin çözümü ve çözünürlük hesaplamaları,kütle ve yük denklikleri,pH'nın çözünürlüğe etkisi.
4. Hafta  Kompleleştirici reaktifler varlığında çökeltilerin çözünürlülüğü, çöktürücü derişimi kontrolü ile iyonların ayrılması, sülfür ile ayırmalar.
5. Hafta  Gravimetrik analiz yöntemleri, çökeltinin özellikleri, kolloitlerin pıhtılaşması, kristal oluşumu, Gravimetrik verilerden sonuçların hesaplanması,
6. Hafta  Çöktürme titrimetrisi, titrimetrik yöntemlerle titrasyon eğrileri, gümüş ile yapılan çöktürme titrasyonları, çöktürme indikatörleri, Mohr, Volhard.
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  Kompleksleşme titrasyonları, kompleks oluşumu, anorganik ve organik kompleksleştiricilerle yapılan titrasyonlar,EDTA titrasyonlarına giriş.
9. Hafta  EDTA’nın yapısı ve özellikleri. α4 değerlerinin hesaplaması, EDTA titrasyon eğrileri,diğer kompleks etkileri,αM hesaplanması.
10. Hafta  EDTA için indikatörler, EDTA ile yapılan titrasyon yöntemleri,doğrudan,geri ve yer değiştirme titrasyonları,EDTA titr. kapsamı, suda sertlik.
11. Hafta  Elektrokimyaya giriş, elektrokimyasal hücreler ve tipleri , Elektrot potansiyelleri, Nernst eşitliği ve sınırlamalar, formal potansiyel.
12. Hafta  Standart potansiyellerinin uygulamaları, E(hücre) hesaplanması, redoks,oluşum ve çözünürlük denge sabitlerinin hesaplanması.
13. Hafta  Redoks titrasyonlarında elektrot potansiyelleri, redoks titrasyon eğrileri, redoks indikatörleri.
14. Hafta  Redoks titrasyonlarının uygulamaları, yardımcı indirgen ve yükseltgenler, KMn04’ün ayarlanması ve titrasyon uygulamaları, iyodometrik titrasyon.
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
10
4
40
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
10
40
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Doktora yeterliklerine dayalı olarak alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Kimya alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Kimya alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Kimya alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmak

X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Prof. Dr. Recai İNAM)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/rinam)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (rinam@gazi.edu.tr)