GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ/9010201
Dersin Adı: DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 22.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Bölüm öğretim üyeleri
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  fizik.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   feffizik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Tez konusu ile ilgili literatür taraması yapar.
Tez çalışması ile ilgili son gelişmelere ulaşır.
Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflar ve değerlendirir.
Bilimsel etiği kavrar.
Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunar.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması
2. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması
3. Hafta  Tez konusu ile ilgili literatür taraması
4. Hafta  Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
5. Hafta  Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
6. Hafta  Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
7. Hafta  Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
8. Hafta  Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
9. Hafta  Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
10. Hafta  Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
11. Hafta  Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi
12. Hafta  Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunumu.
13. Hafta  Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunumu.
14. Hafta  Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunumu.
15. Hafta  Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunumu.
16. Hafta  Çalışmalarını sözlü ve yazılı olarak sunumu.
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   İlgili kitap ve makaleler
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
10
10
100
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
12
144
 Okuma Faaliyetleri
10
10
100
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
4
16
 Materyal tasarlama, uygulama
10
10
100
 Rapor hazırlama
4
4
16
 Sunu hazırlama
6
6
36
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
4
16
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
6
24
 Diğer
4
1
4
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
572
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
22.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
22.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX