GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DEDEKTÖR FİZİĞİ/5021302
Dersin Adı: DEDEKTÖR FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr.. AYNUR ÖZCAN TATAR
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   www.gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aynur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Dedektörler hakkında bilgi sahibi olmak
Dedektörlerin Çalışma prensiplerini öğrenmek
Dedektörlerin tiplerini tanımak
Dedektör verilerinin değerlendirilmesi hakkındA bilgi sahibi olmak

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel Kavramlar
2. Hafta  Radyasyon ve atom altı parçacıklar
3. Hafta  Radyasyon birimleri ve ölçümü
4. Hafta  Radyasyon ve atom altı parçacıkların dedktör malzemeleri ile etkileşimleri
5. Hafta  İkincil radyasyon ve gürültü ölçümü
6. Hafta  Dedektörlerin yapıları
7. Hafta  Dedektörlerin çalışma prensipleri
8. Hafta  Parıldamalı dedektörler,Kalorimetre
9. Hafta  Ara sınav
10. Hafta  Gaz dedektörler, Yarı iletken dedektörler
11. Hafta  Dedektöelerde tetikleme
12. Hafta  Dedektörlerde yüksüz parçacıkların algılanması
13. Hafta  Dedektörlerden elde edilen verilerin değerlendirilmesi
14. Hafta  Dedektörlerin kullanım alanları
15. Hafta  Dedektörlerdeki Gelişmeler
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1.Algılayıcılar ve Dönüştürücüler Doç Dr. Osman Gürdal Seçkin Yayıncılık 2. Nükleer Fizik Cilt 2 Kenneth Krane Palme yayıncılık 2006
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
10
120
 Okuma Faaliyetleri
2
2
4
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
2
2
 Materyal tasarlama, uygulama
2
1
2
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
3
2
6
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
2
2
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
2
2
 Diğer
1
1
1
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX