GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
BULK VE NANO TERMOELEKTRİK MALZEMELER/5331302
Dersin Adı: BULK VE NANO TERMOELEKTRİK MALZEMELER
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Raşit AHISKA
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/ahiska
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ahiska@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Bulk ve nano malzemelerde termoelektrik olayların teorilerinin matematiksel altyapısını oluşturulması ve termoelektrik soğutucuların ve jeneratörle
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Bulk termoelektriklerin teorisi: Örğu ve elektron bant yapısı. Fonon ve elektronların kinetiği.
2. Hafta  Nano termoelektriklerin teorisi: Örğu ve elektron bant yapısı. Fonon ve elektronların kinetiği.
3. Hafta  Termoelektrik bulk malzemeler: Bi, Te, Se, Sb yarıiletkenlerin özellikleri
4. Hafta  Termoelektrik nano malzemeler: Bi, Te, Se, Sb nano yapıların özellikleri
5. Hafta  Termoelektrik bulk alaşımlar: Bi2Te3Se ve Bi2Te3Sb alaşımların özellikleri
6. Hafta  Termoelektrik nano alaşımlar: Bi2Te3Se ve Bi2Te3Sb nano yapıların özellikleri
7. Hafta  Termoelektrik bulk yarıiltkenlerde Peltier olayının teorisi
8. Hafta  Termoelektrik nano yarıiltkenlerde Peltier olayının teorisi
9. Hafta  Termoelektrik bulk yarıiltkenlerde Seebek olayının teorisi
10. Hafta  Termoelektrik nano yarıiltkenlerde Seebek olayının teorisi
11. Hafta  Vize sınavı
12. Hafta  Termoelektrik bulk soğutucular teorisi
13. Hafta  Termoelektrik nano soğutucular teorisi
14. Hafta  Termoelektrik bulk jeneratörler teorisi
15. Hafta  Termoelektrik nano jeneratörler teorisi
16. Hafta  Final sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Öğretim elemanı ders notları. 2.Rowe D. (2010) CRC Handbook of Thermoelectrics. 3.Ioffe A. (1960) Poluprovodnikovıe Termoelementı. Uluslararası Teroelektrik Akademiya Forumları
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
14
2
28
 Rapor hazırlama
8
2
16
 Sunu hazırlama
8
2
16
 Sunum
8
2
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX