GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
X IŞINLARI VE TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI/5381302
Dersin Adı: X IŞINLARI VE TEKNOLOJİLERİ VE UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. M. Kemal ÖZTÜRK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~ozturkm
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ozturkm@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Temel Kavramlar, X-Işınları Optik, Bragg Brentano geometri
Kalitatif ve Kantitatif analiz, Faz Diyagram tanımlaması, Kristal Büyüklüğü, Kristal Mükemmelliği, Kristal Yönlenmesi
X-Işınları Yansıması (XRR), Amorf, Kristal, Organik ve Organik Olmayan filmler için Yüzey ve Arayüzey Pürüzlüğün ve Kalınlığın Belirlenmesi, Kırılma İ
Rietveld Arıtım Metodu, Analiz programları (Topas, Jade, X’pert Highscore,…)
Yüksek çözünürlüklü X-ışını kırınımı (HRXRD), Üç eksenli Saçılma, Simetrik ve Asimetrik Locked Coupled, Theta, 2-Theta, Omega/2-Theta, Phi ölçümleri
Fonksiyonel Malzemelerde Örgü Zoru, Örgü Uyumsuzluğu, Komposizyon, Kalınlık, Eğilme, Burkulma ve Mozaik Yayılım, Dislokasyon, Örgü Rahatlaması,
Küçük Gelme Açısında İç Düzlem Kırılması (GIIXD), Kırınım Görüntüleme ve Kusur Haritalama, Dislokasyon Görüntüleme
Küçük ve Geniş Açılı X-Işını Saçılması Tekniği Ve Uygulamaları(Biyolojik Nano-Möleküllerin Büyüklüğü, Şekli Ve Dağılımı…)
Gerilme, Eş Ve Yan Eğilme Modu, Kalıcı Ve Kayma Gerilme, Sin2 Metodu,
X-Işınları Temelli Analiz Teknikleri (X-Işınları Mikroskopi, Litografi, Topografi, Tomografi …)
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Katıhal fiziği
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Temel Kavramlar, X-Işınları Optik, Bragg Brentano geometri
2. Hafta  Kalitatif ve Kantitatif analiz, Faz Diyagram tanımlaması, Kristal Büyüklüğü, Kristal Mükemmelliği, Kristal Yönlenmesi
3. Hafta  Rietveld Arıtım Metodu, Analiz programları (Topas, Jade, X’pert Highscore,…)
4. Hafta  X-Işınları Yansıması (XRR), Amorf, Kristal, Organik ve Organik Olmayan filmler için Yüzey ve Arayüzey Pürüzlüğün ve Kalınlığın Belirlenmesi, Kırılma İ
5. Hafta  Yüksek çözünürlüklü X-ışını kırınımı (HRXRD), Üç eksenli Saçılma, Simetrik ve Asimetrik Locked Coupled, Theta, 2-Theta, Omega/2-Theta, Phi ölçümleri
6. Hafta  Fonksiyonel Malzemelerde Örgü Zoru, Örgü Uyumsuzluğu, Komposizyon, Kalınlık, Eğilme, Burkulma ve Mozaik Yayılım, Dislokasyon, Örgü Rahatlaması,
7. Hafta  Ters Uzay Haritalaması (RSM), Örgü Rahatlamasının Taraması
8. Hafta  ARA SINAVI
9. Hafta  Küçük Gelme Açısında İç Düzlem Kırılması (GIIXD), Kırınım Görüntüleme ve Kusur Haritalama, Dislokasyon Görüntüleme
10. Hafta  Küçük ve Geniş Açılı X-Işını Saçılması Tekniği Ve Uygulamaları(Biyolojik Nano-Möleküllerin Büyüklüğü, Şekli Ve Dağılımı…)
11. Hafta  Gerilme, Eş Ve Yan Eğilme Modu, Kalıcı Ve Kayma Gerilme, Sin2 Metodu,
12. Hafta  X-Işını Soğurma ve Emisyon Teknikleri
13. Hafta  X-Işınları Temelli Analiz Teknikleri (X-Işınları Mikroskopi, Litografi, Topografi, Tomografi …)
14. Hafta  Güncel Uygulamalar.
15. Hafta  Güncel Uygulamalar (devam).
16. Hafta  Güncel Uygulamalar (devam).
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1)X-Işınları Difraksiyonu (Cullity) 2)X-ray Metrology in Semiconductor Manufacturing, (D. Keith Bowen, Brian K. Tanner) 2006 by Taylor & Francis Group, LLC 3)X-ray diffraction, C. Suryanarayana and M Grand Norton 4) Günther Bauer, Wolfgang Ricther, Optical Characterization of Epitaxial Semiconductor Layers, Springer-Verlag, Berlin, 19962) S. Perkowitz, Optical Characterization of Epitaxial semiconductor layers, Academic Pres Limited, London, 1993 5)Handbook of X-Ray Spectrometry: Methods and Techniques (Practical Spectroscopy, Vol 14) [Hardcover] Rene E. Van Grieken (Author), R. Van Grieken(Editor), Andrzej A. Markowicz (Editor)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  X-Ray Cıhaz ile uygulama
 -- STAJ / UYGULAMA
  X-Işınları ile uygulama
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
10
 Ödev
1
5
 Uygulama
3
10
 Projeler
1
5
 Pratik
3
5
 Quiz
1
5
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
1
12
 Okuma Faaliyetleri
6
1
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
12
5
60
 Sunum
12
2
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
10
10
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
182
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.28
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX