GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KRİSTAL SİMETRİLERİ I/5151302
Dersin Adı: KRİSTAL SİMETRİLERİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Nezihe Çalişkan,
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  ncaliskan @gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  ncaliskan @gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Simetri kavramı
X- ışınlarının tanımı
kırınım
katı yapılar için simetri kavramı
kristal yapıların paketlenmesi
Ters örgü ve kırınımda kullanılması
Doğrultu ve düzlem lerin belirtilmesi
düzlem ve uzay örgüleri
İzdüşüm
nokta grupları kavramlarını öğrenir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Simetri,tekrarlanma ve kristal sistemleri
2. Hafta  Simetri,tekrarlanma yolları ve kristal sistemleri
3. Hafta  Basit Kristal Yapılar ve Örgü Dönüşümleri
4. Hafta  Ters örgü nedir? Niçin ve nasıl çizilir.
5. Hafta  .Ters örgünün kırınımda kullanılması.
6. Hafta  .Kristalografide kullanılan koordinat sistemleri ,Stereografik izdüşüm.
7. Hafta  Nokta grupları ve simetri elemanları.
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Nokta grupları ve simetri elemanları.
10. Hafta   Eksen bileşimleri.
11. Hafta  Düzlemsel örgü şekilleri.
12. Hafta  Kristal sınıflarının çıkarılışı.
13. Hafta  Örgü tipleri ve kristal formları.
14. Hafta  Saf ve Karışık eksenlerin ayrıştırılması
15. Hafta  Saf ve Karışık eksenlerin ayrıştırılması
16. Hafta  Dönem Sonu Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  X-Işınları Difraksiyonu,Çeviri:Prof.Dr. Ali Sümer X- Ray Determination,Lyle H.,Jensen Pattern in Crystals,Noel F. Kennon Kristal Simetrileri,Prof.Dr. A. Fuat Cesur
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
4
20
 Uygulama
2
30
 Projeler
0
0
 Pratik
4
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
16
1
16
 Okuma Faaliyetleri
2
3
6
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
6
2
12
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
4
4
16
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
10
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX