GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TERMAL ANALİZ METODLARININ UYGULAMALARI VE FİZİKSEL PRENSİPLERİ/6201302
Dersin Adı: TERMAL ANALİZ METODLARININ UYGULAMALARI VE FİZİKSEL PRENSİPLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Haluk KORALAY
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/koralay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  koralay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
DTA, TGA ve DSC tekniğini uygulayabilme ve Malzemelerin termal analizi sonucunda elde edilen verileri yorumlayabilme.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Termal Analizin Temel Prensipleri ve Termal Analiz Cihazları
2. Hafta  Termogravimetrik Analiz (TGA) Tekniği
3. Hafta  Termogravimetrik Analiz (TGA) Tekniği
4. Hafta  Diferansiyel Termogravimetri (DTG) Tekniği
5. Hafta  Diferansiyel Termogravimetri (DTG) Tekniği
6. Hafta  Diferansiyel Termal Analiz (DTA) Tekniği
7. Hafta  Diferansiyel Termal Analiz (DTA) Tekniği
8. Hafta  Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) Tekniği
9. Hafta  Diferansiyel Taramalı Kalorimetri (DSC) Tekniği
10. Hafta  Termal Analiz Yöntemleriyle Metal ve Alaşımların Kantitatif Analizleri
11. Hafta  Termal Analiz Yöntemleriyle Metal ve Alaşımların Kantitatif Analizleri
12. Hafta  Termal Analiz Yöntemlerinin Kompozit Malzemelere Uygulamaları
13. Hafta  Termal Analiz Yöntemlerinin Kompozit Malzemelere Uygulamaları
14. Hafta  Süperiletken malzemenin Faz Dönüşüm sıcaklıklarını belirlemek ve dönüşüm aktivasyon enerjilerini hesaplamak
15. Hafta  Süperiletken malzemenin Faz Dönüşüm sıcaklıklarını belirlemek ve dönüşüm aktivasyon enerjilerini hesaplamak
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Charsley, E. L., Thermal analysis :techniques and applications, Royal Society of chemistry Cambridge 1991. Brown, Michael E. Introduction to thermal analysis :techniques and applications Chapman and Hall London 1988. Sorai, Michio. Comprehensive handbook of calorimetry and thermal analysis J. Wiley Chichester, Wes 2004. Robert F. Speyer, Thermal Analysis of Materials, Marcel Dekker, Inc., 1993 TA Instruments DSC, DTA, TG cihazları kullanım kılavuzu
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
0
0
 Uygulama
1
20
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
5
10
50
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
3
5
15
 Rapor hazırlama
2
5
10
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
7
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
7
21
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
178
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX