GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KRİSTAL BÜYÜTME TEKNİKLERİ II/6121302
Dersin Adı: KRİSTAL BÜYÜTME TEKNİKLERİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Süleyman ÖZÇELİK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  websitem.gazi.edu.tr/site/sozcelik
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sozcelik@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Epitaksiyel büyütülmüş yapılarda örgü uyumu; gerilme; örgü uyumlu ve uyumsuz yapıların öğrenilmesi
Alıcı ve verici katkı malzemeleri, safsızlıklar; yapısal kusurlar, alttaşlarve yönelimleri ile ilgili özelliklerin öğrenilmesi
III-V grubu katmanların özelliklerinin öğrenilmesi; katkılı ve katkısız yapılar, delta katkılama kavramlarının kazanılması
MBE'de denge durumları; alttaş ve epi-tabaka arasındaki ilişkilerin öğrenilmesi
MBE'de gerilmeli yapıların büyütülmesi, kritik kalınlık, tampon tabaka ve yüzey kinetiklerinin öğrenilmesi
Alttaş seçimi; GaAs, GaP, InP alttaşlar üzerine kristal büyütme; Si ve Ge alttaşlar üzerine büyütülebilen yapılar, MEE süreci ilgili teknolojik bilgi
Tek katmanlı, çok katmanlı yapıların MBE ile büyütülmesinin öğrenilmesi
III-V-N: Seyreltik azotlu yapıların büyütülmesinin öğrenilmesi
Süperörgü, kuantum kuyusu, kuantum noktası kavramlarının ve büyütülme aşamalarının öğrenilmesi
Diyot, güneş hücresi, fotodedektör ve lazer yapılarının özelliklerinin ve MBE'de büyütülmelerinin öğrenilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir. Bunun yanında en az 6 ders saati MBE sisteminde kristal büyütme deneyi yapılarak bilgi-tecrübe kazanımı sağlanmaktad&ya
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Epitaksiyel büyütülmüş yapılarda örgü uyumu; gerilme; örgü uyumlu ve uyumsuz yapılar
2. Hafta  Alıcı ve verici katkı malzemeleri, safsızlıklar; yapısal kusurlar, alttaşlar ve yönelimleri
3. Hafta  III-V grubu katmanların özelliklerinin öğrenilmesi; katkılama, katkılı ve katkısız yapılar, delta katkılama
4. Hafta  Yarıiletken yapıların büyütülme sürecinde alaşım oranı ve yasak enerji aralığı
5. Hafta  MBE'de denge durumları; alttaş ve epi-tabaka arasındaki ilişkiler
6. Hafta  MBE'de gerilmeli yapıların büyütülmesi, kritik kalınlık, lineer artımlı büyütme
7. Hafta  Tampon tabaka ve yüzey kinetikleri, termodinamik denge
8. Hafta  Alttaş seçimi; GaAs, GaP, InP alttaşlar üzerine kristal büyütme
9. Hafta  Si ve Ge alttaşlar üzerine büyütülebilen yapılar, MEE süreci
10. Hafta  Tek katmanlı, çok katmanlı yapıların MBE ile büyütülmesi
11. Hafta  Süperörgü, kuantum kuyusu, kuantum noktası kavramlarının ve büyütülme aşamalarının öğrenilmesi
12. Hafta  Plazma kaynağı ile MBE'de III-V-N: Seyreltik azotlu yapıların büyütülmesi
13. Hafta  Foton dedektörü ve kuantum kuyulu foton dedektörlerinin (QWIP) büyütülmesi
14. Hafta  p-n eklemli yapılar, LED ve lazer yapılarının büyütülmesi
15. Hafta  Tekli ve kuantum kuyulu güneş hücresi yapılarının MBE ile büyütülmesi
16. Hafta  Çok eklemli, ardışık güneş hücrelerinin MBE ile büyütülmesi
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Molecular Beam Epitaxy, M.A. Herman, H. Sister (Springer)1996. Semiconductor Devices: Physics and Technology, S.M. Sze (John Wiley and Sons Inc.)2001. 2)The Tecnology an Physics of Molecular beam Epitay, E.H.C Parker (Plenum Pres, NY)1985
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Bu ders anlatım, soru-cevap ile teorik anlatım-öğrenim yöntemi şeklinde yapılır. Ayrıca kristal büyütme aşamaları MBE sisteminde deneysel olarak gösterilir ve öğrencinin deneye katılımı sağlanır.
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
0
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
2
4
 Materyal tasarlama, uygulama
8
4
32
 Rapor hazırlama
2
2
4
 Sunu hazırlama
2
4
8
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
6
12
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
10
30
 Diğer
5
5
25
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX