GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
OPTİK UYARMALI LÜMİNESANS/6021302
Dersin Adı: OPTİK UYARMALI LÜMİNESANS
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Güneş Tanır, Doç. Dr. Mustafa Hicabi Bölükdemir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~gunes
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  gunes@gazi.edu.tr, hicabi@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Çeşitli örneklerin aldıkları nükleer radyasyon dozlarının tespit edilmesi için yöntem geliştirilmesine yönelik çalışmalar.
Lüminesans mekanizmasının çözüm yöntemlerinin öğrenilmesi ve deneysel çalışma edinimleri. -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz-yüze eğitim
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Nükleer Fizik
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Lüminesans, Termolüminesans (TL), Lüminesans ölçümleri
2. Hafta  Optik Uyarmalı Lüminesans (OSL) mekanizmaları ve spektrumları,
3. Hafta  Eşdeğer doz ve yıllık doz
4. Hafta   Eşdeğer doz ölçümlerinde yöntemler
5. Hafta   Eşdeğer doz ölçümlerinde yöntemler
6. Hafta  Çok tablet ve tek tablet kullanımına yönelik ölçüm teknikleri
7. Hafta  Çok tablet ve tek tablet kullanımına yönelik ölçüm teknikleri, OSL mekanizmasının çözümüne yönelik işlemler
8. Hafta  Arasınav
9. Hafta  Örnek hazırlığı,Nem etkisinin incelenmesi
10. Hafta  Potasyum tayini
11. Hafta  Doz hızı (Yıllık doz) hesapları, Bozunma hızı tuzak parametrelerinin hesabı
12. Hafta  OSL ile sedimentlerin yaş tayini ve uygulamaları,
13. Hafta  Yaş tayini uygulamalarındaki problemler ve çözümüne yönelik öneriler ve Doz Hesapları
14. Hafta  Doz Hesapları
15. Hafta  ödev değerlendirmeleri
16. Hafta  ödev değerlendirmeleri
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Thermoluminescence Dating, M.J.Aitken, Academic pres, 1985, London 2. Development of Optically Stimulated Luminescence Techniques using Natural
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
7
5
35
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
7
7
49
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
2
10
20
 Sunum
2
10
20
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
191
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.64
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX