GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
ÖZEL RELATİVİTE TEORİSİ/5981302
Dersin Adı: ÖZEL RELATİVİTE TEORİSİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özlem Yeşiltaş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yesiltas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yesiltas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Uzay-zaman geometrisinin kavranması, Minkowski uzayı ve uzay-zaman diagramı kullanarak özel görelilikteki fiziksel olayları anlayabilme.
4-vektör kullanarak göreli mekanik problemleri çözebilmek,Lorentz dönüşümleri ile uzunluk büzülmesi ve zaman genişlemesi kavramlarını uygulayabilmek.
Dönüşüm denklemi ve dönüşümlerle bazı kinematik denklemlerin çözümü.
Zaman genişlemesi ve uzunluk büzüşmesi fenomenlerini örneklerle açıklayabilmek ve bazı deneysel testleri kavrayabilmek.
Elektromagnetik teoriyi relativistik formda açıklayabilmek ve problem çözebilmek.
Tensör notasyonunu öğrenmek
Bazı kozmolojik modeller ile ilgili fikir sahibi olmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Einstein öncesi görelilik ve matematiksel hazırlık.
2. Hafta  1-formlar, dual bazlar, tensörler
3. Hafta  Kovaryant ve kontravaryant nicelikler
4. Hafta  Eylemsiz çerçeveler, relativite prensibi, Lorentz kovaryanslık
5. Hafta  Lorentz dönüşümleri ve 4 vektörler, uzay zaman diyagramları, zaman genişlemesi, boy büzüşmesi, ikizler paradoksu
6. Hafta  Aynı andalığın göreliliği, hız toplamları, özel görelilikte ivme
7. Hafta  Özel relativistik kinematik, Özel relativistik dinamik, relativistik varyasyon prensibi
8. Hafta  Maxwell denklemleri ve relativistik kuantum mekaniğine giriş
9. Hafta  Relativistik alan teorisi
10. Hafta  Genel Görelilik, ivme, eğrisel uzay-zaman, kütleçekim
11. Hafta  Enerji-momentum tensörü, kovaryant türev, paralel transport, Riemann eğrisellik tensörü, Ricci tensörü, skaler eğrisellik
12. Hafta  Kozmolojik sabit, Einstein alan denklemi
13. Hafta  Schwarzschild solutions
14. Hafta  Genel Görelilikte bazı testler: Işığın bükülmesi ve Merkür'ün günberi sapması.
15. Hafta  Problemler
16. Hafta  Uygulamalar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Patricia M. Schwarz, Special Relativity, Cambridge University Press 2004.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
1
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
50
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
3
36
 Okuma Faaliyetleri
8
2
16
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
2
16
 Materyal tasarlama, uygulama
8
5
40
 Rapor hazırlama
10
1
10
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
10
1
10
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
4
2
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
2
8
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
180
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.2
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX