GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YÜKSEK LİSANS SEMİNER/5980002
Dersin Adı: YÜKSEK LİSANS SEMİNER
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Abdullah GÜNEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://w3.gazi.edu.tr/~agunen/
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  agunen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Danışmanının verdiği bir konuda literatür araştırması yapar.
Elde ettiği bilgileri sınıflar, analiz eder ve yorumlar.
Çalışmayı bir rapor haline getirir.
Çalışmayı sunar ve savunur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Seminer konusunun belirlenmesi
2. Hafta  Literatür araştırması.
3. Hafta  Literatür araştırması.
4. Hafta  Literatür araştırması.
5. Hafta  Seminer konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
6. Hafta  Seminer konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
7. Hafta  Seminer konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
8. Hafta  Seminer konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
9. Hafta  Seminer konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
10. Hafta  Seminer konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
11. Hafta  Seminerin yazılması
12. Hafta  Seminerin yazılması
13. Hafta  Seminerin yazılması
14. Hafta  Seminerin yazılması
15. Hafta  Seminerin yazılması
16. Hafta   Sunum
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   İlgili kitap ve makaleler.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
0
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
100
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
4
8
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
4
10
40
 Okuma Faaliyetleri
4
6
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
4
4
16
 Rapor hazırlama
4
3
12
 Sunu hazırlama
4
4
16
 Sunum
2
4
8
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
2
4
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
4
16
 Diğer
2
4
8
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX