GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
REAKTÖR FİZİĞİ I/5461302
Dersin Adı: REAKTÖR FİZİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Mustafa H Bölükdemir, Doç.Dr. Erhan Eser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hicabi, http://websitem.gazi.edu.tr/site/erhaneser
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hicabi@gazi.edu.tr, erhaneser@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Nükleer enerji üretim sürecinin öğrenilmesi.
Nükleer enerji santrallerinin temellerinin öğrenilmesi.
Nükleer enerji santrallerinin sanal olarak değerlendirilmesi.
Nükleer fisyon ve füzyon reaktörlerinin öğrenilmesi.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Nükleer Fizik, Radyasyon Fiziği ve Nötron fiziği dersi vb. dersler önerilir.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Nükleer reaksiyonlar ve Nükleer reaktörler
2. Hafta  Nötron transportu
3. Hafta  Difüzyon teorisi ile reaktör analizi
4. Hafta  Reaktörlerin zaman bağımlı davranışı
5. Hafta  Nötron akısının enerji bağımlılığı
6. Hafta  Sınav
7. Hafta  Termal reaktörde nötron döngüsü
8. Hafta  Reaktör tipleri: Nükleer enerjisinin uluslararası durumu
9. Hafta  Reaktör tipleri: Hafif su reaktörleri, Hafif su reaktörlerinde yakıt döngüsü, Ağır su reaktörleri,
10. Hafta  Reaktör tipleri: Basınçlı su reaktörleri Basınçlı ağır su reaktörleri
11. Hafta  Reaktör tipleri: Kaynar su reaktörleri İleri gaz soğutmalı reaktörler
12. Hafta  Reaktör tipleri: Hızlı reaktörler
13. Hafta  Reaktör tipleri: Prototip tasarımlar
14. Hafta  Nükleer Füzyon Reaktörleri: Füzyon enerjisinin temellleri
15. Hafta  Nükleer Füzyon Reaktörleri: TOKAMAK reaktörler
16. Hafta  Nükleer Füzyon Reaktörleri: Küçük Boyutlu Nükleer Füzyon Reaktörler (IEC vd.)
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1- Radyasyon ve Radyasyondan Korunma Fiziği, J.E. Martin, Çev Edit: G.Tanır, MH Bölükdemir, K Koç, Palme Yay. Ankara 2013. 2- Nuclear Reactor Physics, Prof. Weston M. Stacey, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, 2007. 3- Fundamentals of Nuclear Reactor Physics, Elmer Lewis et al., Elsevier, 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, soru-yanıt, Gösterme, Uygulama-Araştırma, Sunum
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
5
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
10
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
4
56
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
4
5
20
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
16
16
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
186
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.44
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamak
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmek
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX