GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
PLAZMA FİZİĞİ/5451302
Dersin Adı: PLAZMA FİZİĞİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. Hatice Hilal KURT
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/hkurt
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  hkurt@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Soğuk ve sıcak plazmaların üretimi,
kendiliğinden oluşan hava ortamındaki plazmalar
Kararsız plazmaların özellikleri
plazmaların kinetik anlatımı
hava ortamındaki plazmaların karakteristikleri ve uygulamaları,
plazma yüzey işlemi
temizleme, oksidasyon, aşındırma,
dc ve düşük frekanslı plazma kaynakları, Dc Glow boşalmaları
Townsend benzeri plazmalar, dielektrik bariyer boşalmaları,
atmosferik basınç altında hava, Neon ve nitrojen plazmaların güncel uygulamaları,
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Soğuk ve sıcak plazmaların oluşturulması
2. Hafta  Gazlarda elektriksel brekdown mekanizmaları ve boşalmaların sınıflandırılması
3. Hafta  Dc Townsend and Glow discharges
4. Hafta  Hava, Neon ve nitrojen plazmalarda atmosferik basınçlarda dc glow boşalma karakteristikleri
5. Hafta  Kararsız hava plazmalarının özellikleri
6. Hafta  Hava, neon ve nitrojen plazma kimyası
7. Hafta  Katı yüzeylerde plazmanın meydana getirdiği zararlar
8. Hafta  Plazma ile yüzey işlemi
9. Hafta  Plazma ile yüzey temizleme ve oksidasyon
10. Hafta  Plazma ile aşındırma ve depozisyon
11. Hafta  Plazmadaki elektron yoğunluğunun ölçümü
12. Hafta  Lazerle plazmaların oluşturulması
13. Hafta  Atmosferik basınç hava plazmalarının güncel uygulamaları
14. Hafta  Atmosferik basınç neon, argon, hidrojen ve nitrojen plazmalarının güncel uygulamaları
15. Hafta  DC Plazmalar
16. Hafta  RF plazmalar
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  • Non-equilibrium air plasmas at atmospheric pressures, KH BECKER, U KOGELSCHATZ , KH SCHOENBACH AND RJ BARKER
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  -
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
6
72
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
5
20
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
5
5
25
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
8
5
40
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
8
5
40
 Diğer
2
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
197
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.88
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX