GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YARI İLETKEN İNCE FİLMLERİN ÖLÇÜM TEKNİKLERİ/5211302
Dersin Adı: YARI İLETKEN İNCE FİLMLERİN ÖLÇÜM TEKNİKLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr. Mehmet Mahir BÜLBÜL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~mahir
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mahir@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Katıhal Fiziği Konularındaki Bilgilere Destek Sağlamak
Mevcut ölçüm sistemlerine toplu bakış kazanmak
Katıhal ve Yarıiletkenler Fiziğinin anlaşılmasını kolaylaştırmak


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  İnce Film ve Büyütme Teknikleri
2. Hafta  Yapısal Karekterizasyon:X-Işınları Ölcümleri
3. Hafta  Yapısal Karakterizasyon:Yansımalı Yüksek Enerjili Elektron Kırınımı (RHEED),Düşük Enerjili Elektron Kırınımı (LEED
4. Hafta  Elektriksel Karakterizasyon :Hall Ölçümleri
5. Hafta  Elektriksel Karakterizasyon:Derin Seviye Geçiş Spektroskopisi (DLTS)
6. Hafta  Elektriksel Karakterizasyon:İmpedans Analiz Ölçümleri
7. Hafta  Optiksel Karakterizasyon:Fotolüminesans
8. Hafta  Optiksel Karakterizasyon:Raman Spektroskopisi
9. Hafta  Ara Sınavı
10. Hafta  Optiksel Karakterizasyon:Infrared Spektroskopisi
11. Hafta  Optiksel Karakterizasyon: Spektroskopik Elipsometri
12. Hafta  Yüzey Karakterizasyonu:Atomik Kuvvet Mikroskopisi
13. Hafta  Yüzey Karakterizasyonu:Tarama Tünelleme Mikroskopisi
14. Hafta  Yüzey Karakterizasyonu:Auger Elektron Spektroskopisi
15. Hafta  Yüzey Karakterizasyonu:Foto Electron Spektroskopisi (XPS,UPS)
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Günther Bauer, Wolfgang Ricther, Optical Characterization of Epitaxial Semiconductor Layers, Springer-Verlag, Berlin, 1996 2) S. Perkowitz, Opti
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
2
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
14
1
14
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
1
1
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
1
1
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
184
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.36
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX