GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
YARI İLETKEN FİZİĞİ I/5131302
Dersin Adı: YARI İLETKEN FİZİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Mehmet Kasap
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/mkasap
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mkasap@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Yarıiletkenlerin temel kavramlarını anlamak
Yarıiletken fiziğinin bazı önemli terimleri ve istastiki yöntemleri kavramak
Taşıyıcı iletimi fenomeninin temellerini öğrenmek
Yarıiletken malzemelerin özelliklerinin analizini öğrenmek
Temel yarıiletken cihazların tasarımı hakkında ön bilgi edinmek
Bazı yarıiletken üretim yöntemlerini öğrenmek -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders yüzyüze eğitim ve ödevlerle yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Kristal Yapılar
2. Hafta   Yarıiletken Fiziğinin temel kavramalar. Band yapısı ve etkin kütle.
3. Hafta  Yarıiletken istatistiği. Durum yoğunluğu. Fermi seviyesi-Electron density. Dejenere olamayan Intrinsic( saf) yarıiletken istatisitiği. Elektron deşik
4. Hafta  Degnerate intrinsic (saf)yarıiletkenler. Katkılı yarıiletkenler. Alıcı ve verici istatisitiği. Katkılı yarıiketkenlerde Fermi seviyeleri.
5. Hafta  Taşyıcı sürüklenmesi ve iletim mekanizmaları.
6. Hafta  Taşıyıcı difüzyonu.
7. Hafta  Yarıiletkenlerin temel özelliklerin ölçümleri; özdirenç, sürüklenme hızı, Hall olayı.
8. Hafta  Yaratılma-yok olma mekanizmaları,taşyıcı injeksiyonu. Direkt geçişler: ısısal, Auger ve ışımalı geçişler.
9. Hafta  Indirekt geçiş geçişler
10. Hafta  Eklem yapılar. p-n eklemleri, sıfır, düz ve ters beslem durumları.
11. Hafta  Eklem yapılar. p-n eklemleri, sıfır, düz ve ters beslem durumları.
12. Hafta  MIS ve MOS Yapılar.
13. Hafta   Yarıiletken lazerler.
14. Hafta  Kristal büyütme teknikleri: Bridgeman, Czochralski, MBE
15. Hafta  
16. Hafta  
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Yarıiletken Fiziği (D. A. Neamen, Yarıiletken Fiziği(K.Seeger), Yarıiletken Cihaz Fiziği (S. M. Sze).
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama-Araştırma.
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
1
15
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
10
2
20
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
2
3
6
 Sunum
3
1
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
6
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
178
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX