GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ ATOM FİZİĞİ I/5111302
Dersin Adı: İLERİ ATOM FİZİĞİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
   Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Prof.Dr.Abdullah GÜNEN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   agunen@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Kuantum mekaniği kurallarının tam olarak incelenmesi ve daha iyi anlaşılmasını sağlamak.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Maddenin atomik doğası, elektron, siyah cisim ışıması
2. Hafta  Fotoelektrik olay, X-Işınları ve Compton olayı, çekirdekli atom
3. Hafta  Atom spektrumları ve hidrojenin Bohr modeli, Stern-Gerlach deneyi-Açısal momentum ve spin, De Broglie hipotezi ve dalga mekaniğinin doğuşu,
4. Hafta  Dalgalar ve parçacıklar, dalga paketleri ve belirsizlik ilkesi, Schrödinger denklemi
5. Hafta  Açılımlar, işlemciler ve gözlenebilirler, bir boyutlu örnekler, açısal momentum
6. Hafta  Merkezcil kuvvetler, birkaç parçacıklı sistemler, yaklaşık yöntemler
7. Hafta  Bir elektronlu atomlar için Schrödinger denklemi, enerji düzeyleri, bağlı durumların özfonksiyonları
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Beklenen değerler, Virial Teoremi, Özel hidrojen tipi sistemler, Pozitronyum, Müonik ve Hadronik Atomlar, Rydberg Atomları
10. Hafta  Elektromanyetik alan ve yüklü parçacıklarla etkileşmesi, Geçiş hızları, Dipol yaklaşıklığı, Einstein katsayıları
11. Hafta  Seçim kuralları ve bir elektronlu atomların spektrumları, Çizgi şiddetleri ve uyarılmış durumların yarı ömürleri, Çizgi biçimleri ve genişlikleri, Fot
12. Hafta  Hidrojen tipi atomların ince yapısı, Zeeman olayı, Stark olayı
13. Hafta  Lamb kayması, Aşırı ince yapı ve izotop kaymaları
14. Hafta  İki elektronlu atomlar için Schrödinger denklemi. Para ve Orto durumlar, Spin dalga fonksiyonları ve Pauli dışarılama ilkesinin rolü, İki elektronlu a
15. Hafta  Bağımsız parçacık modeli, iki elektronlu atomların taban durumu, iki elektronlu atomların uyarılmış durumları, iki elektronlu atomların iki kez uyarıl
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Atom ve Molekül Fiziği (B. H.Bransden, C. J. Joachain) 2. Kuantum Mekaniği (Albert Messiah ) 3. Kuantum Mekaniği (Alistair I. M Rae)
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Bu dersin stajı yoktur.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
30
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
60
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
40
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
4
56
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
2
28
 Okuma Faaliyetleri
2
4
8
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
2
4
8
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
4
6
24
 Sunum
4
6
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
20
20
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX