GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FİZİKTE MATEMATİK METODLAR 2/5081302
Dersin Adı: FİZİKTE MATEMATİK METODLAR 2
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Özlem Yeşiltaş
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/yesiltas
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  yesiltas@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İleri matematiksel yöntemler ile fiziksel problemlerin analizinin yapılabilmesi
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Fizikte Matematik Metotlar I
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Kovaryant ve kontravaryant vektörler ve tensörler.
2. Hafta  Vektör alanları
3. Hafta  İntegrallenebilirlik
4. Hafta  Diferansiyel formlar
5. Hafta  Poincare teoremi, p-formların integrasyonu,Stoke’s teoremi.
6. Hafta  Topolojik uzaylar, komşuluklar
7. Hafta  Grup tanımı, alt gruplar, kosetler ve konjügelik sınıfları
8. Hafta  Sonlu grup temsilleri: karakterler ve diklik. Fiziksel uygulamalar: molekül titreşimleri, kuantum mekaniği.
9. Hafta  Vize Sınavı
10. Hafta  Lie grupları ve Lie cebirleri: yarıbasit ve kompakt gruplar, temsiller, kökler ve ağırlıklar.
11. Hafta  Cauchy, Taylor ve Laurent teoremleri, analitik fonkisyonlar
12. Hafta  Kontür integral uygulamaları, asimptotik ve diferansiyel denklem çözümleri
13. Hafta  Konformal dönüşümler ve fiziksel uygulamaları. Riemann yüzeyleri
14. Hafta  Problemler
15. Hafta  Problemler ve uygulama
16. Hafta  Fiziksel problemler
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1-Sadri Hassani, Mathematical Physics, Springer Verlag, 1999. 2- E. Kreyszig, Differential Geometry, Dover Pub., 1991. 3- B G Wybourne, Classical Groups for Physicists Wiley and Sons NY , 1974.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
3
20
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
12
3
36
 Okuma Faaliyetleri
12
2
24
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
1
12
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
5
1
5
 Sunu hazırlama
12
1
12
 Sunum
5
1
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
12
2
24
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
12
2
24
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
178
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.12
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX