GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
KATIHAL FİZİĞİ II/5061302
Dersin Adı: KATIHAL FİZİĞİ II
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr.Metin ÖZER
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~metinoz
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  metinoz@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Elektrik ve termal iletkenlik,
plazmon, polariton ve polaronlar,
metaller ve Fermi yüzeyleri,
optik süreçler ve eksitonlar,
süperiletkenlik,
manyetik özellikler,
dielektrik ve ferroelektrik özellikler,
diamanyetizma paramanyetizma,
manyetik rezonans,amorf katılar,
Yüzey ve kesişim fiziği,yarıiletken fiziği, güneş pilleri ve sensörler ile ilgili temel bilgileri öğrenirler.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Katıhal Fiziği I
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Elektriksel İletkenlik
2. Hafta  Yarıiletken Fiziği
3. Hafta  Termal İletkenlik
4. Hafta  Plazmon, Polariton ve Polaronlar
5. Hafta  Optik süreçler ve eksitonlar
6. Hafta  Metaller ve Fermi Yüzeyleri
7. Hafta  Süperiletkenlik
8. Hafta  Ara sınav
9. Hafta  Dielektrik ve Ferroelektrik Özellikler
10. Hafta  Manyetik Özellikler
11. Hafta  Diamanyetizma, Paramanyetizma
12. Hafta  Ferromanyetizma ve Antiferromanyetizma
13. Hafta  Manyetik Rezonans
14. Hafta  Amorf Katılar
15. Hafta  Yüzey ve Kesişim Fiziği, Güneş pilleri ve sensörler hakkında temel bilgiler
16. Hafta  Dönem sonu sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1) Introduction to Solid State Physics, Charles Kittel, John Wiley & Sons, 1986 2) Fundamentals of Solid State Physics , J.R.Chistman ,Wiley , 1988
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
35
 Ödev
2
10
 Uygulama
1
5
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
3
9
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
4
3
12
 Rapor hazırlama
2
3
6
 Sunu hazırlama
8
3
24
 Sunum
4
3
12
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
8
8
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
8
8
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
alanındaki güncel ve ileri düzeydeki bilgileri özgün düşünce ve araştırma ile uzmanlık düzeyinde geliştirmek, derinleştirmek ve bilime yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşmakX
2
Fizik alanı ile ilgili disiplinlerarasındaki etkileşimi kavramak; yeni ve karmaşık fikirleri analiz, sentez ve değerlendirmede uzmanlık gerektiren bilgileri kullanarak özgün sonuçlara ulaşmakX
3
Fizik alanındaki yeni bilimsel bilgilere ulaşabilmek ve alanıyla ilgili araştırma yöntemlerinde üst düzeyde beceri kazanabilmekX
4
Fizik alanında yeni bir bilimsel yöntem geliştirebilmek ya da bilinen bir yöntemi farklı bir probleme uygulayabilmekX
5
Özgün bir konuyu araştırabilmek, kavrayabilmek, tasarlayabilmek, uyarlayabilmek ve uygulayabilmekX
6
Yeni ve karmaşık fikirlerin sorgulamak, sentezlemek ve değerlendirmesini yapabilmekX
7
Özgün çalışmaları hakemli dergilerde yayınlamakX
8
Yaratıcı ve sorgulayıcı düşünme, sorun çözme ve karar verme gibi üst düzey zihinsel süreçleri kullanarak, alanı ile ilgili ve disiplinlerarası özgün fikir ve yöntemler geliştirebilmekX
9
Uzman bir topluluk içinde özgün görüşlerini etkili bir şekilde sunabilmekX
10
En az bir yabancı dilde, ileri düzeyde yazılı, sözlü ve görsel iletişim kurabilmek ve tartışabilmekX
11
Akademik ve profesyonel bağlamda teknolojik ilerlemeleri tanıtarak, bilgi toplumu olma sürecine katkıda bulunmakX