GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
FARKLI SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR/4930003
Dersin Adı: FARKLI SOSYO-KÜLTÜREL YAPILAR
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. HAYATİ BEŞİRLİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  h.besirli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  h.besirli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Sosyoloji bilimini teori ve pratik ayrımının ötesine geçerek, her iki yöntemi de yapacağı çalışmalarda kullanabilme becerisine sahip olmak,
Toplumsal sorunları doğru algılama, bu sorunları doğuran çok faktörlü sosyal etmenleri görebilme, tahlil etme ve sosyolojik çözüm önerilerinde bulunab
Güncel sosyolojik kavramsallaştırmaları (örneğin küreselleşme, çokkültürlülük, kimlik, postmodernizm kavrayabilmek


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Sosyal yapı, kültürel yapı kavramının değerlendirilmesi
2. Hafta  Sosyal yapı, kültürel yapı kavramının değerlendirilmesi
3. Hafta  Yapısalcı yaklaşım ve sosyal yapı,
4. Hafta  Işlevselci yaklaşım ve sosyal yapı
5. Hafta  Sembolik etkileşim ve sosyal yapı
6. Hafta  Sosyal yapı araştırmaları incelemeleri
7. Hafta  ARASINAV
8. Hafta  Entegrasyon, asimilayon,kavramların incelenmesi,
9. Hafta  Türkiyede farklı sosyal yapıların değerlendirilmesi
10. Hafta  Türkiyede farklı sosyal yapıların değerlendirilmesi
11. Hafta  Türkiyede farklı sosyal yapıların değerlendirilmesi
12. Hafta  Türkiyede farklı sosyal yapıların değerlendirilmesi
13. Hafta  Türkiyede farklı sosyal yapıların değerlendirilmesi
14. Hafta  Türkiyede farklı sosyal yapıların değerlendirilmesi
15. Hafta  Türkiyede farklı sosyal yapıların değerlendirilmesi
16. Hafta  genel değerlendirme
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Lenski, G., J.Lenski. (1974). Human Societies An Introduction to Mocrosociology, 2nd ed., McGraw-Hill Book Co. Malınowski, Bronislaw. (1954). Magic, Science and Religion and Other Essays, Doubleday-Anchor Books New York. Burry, B., H.L. Tıschler. (1991). Race and Ethnic Relations, Hayhton Mifflin Company, Boston
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
3
5
15
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
4
5
20
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
3
5
15
 Sunu hazırlama
6
5
30
 Sunum
8
6
48
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
5
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
2
5
10
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
195
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.8
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Sosyolojik muhayyilesi (imgelem) gelişkin, toplumsal gerçeklerin ayrımına varabilen bir zihinsel beceriye sahip olmak,X
2
Toplumsal sorunları doğru algılama, bu sorunları doğuran çok faktörlü sosyal etmenleri görebilme, tahlil etme ve sosyolojik çözüm önerilerinde bulunabilme yetkinliği taşıyabilmek,X
3
Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkmasını sağlayan XIX. yüzyıl şartlarını, bunu hızlandıran çifte devrim sürecini derinlemesine tahlil edebilmek,X
4
Sosyolojinin klasik dönemine damgasını vuran kurucu isimleri, eserleri ve öne çıkan sosyolojik bakış açılarıyla yakından tanımak,X
5
Sosyolojinin gelişim trendi içersinde XX. yüzyılda tanık olunacak olan belli başlı kuramcıları ve sosyolojik teorideki etkilerini yakından değerlendirebilme yetisini taşımak,X
6
Güncel sosyolojik kavramsallaştırmalara (örneğin küreselleşme, çokkültürlülük, kimlik, postmodernizm), bu kavramların üretildiği merkezlerin tekyönlü etkisine maruz kalmadan, eleştirel bir boyutta bakabilmek,X
7
Ülkemizde sosyoloji biliminin başlangıçtan günümüze sürdürmüş olduğu macerayı, bu bilime katkı sağlayan belli başlı öncüleri ekseninde yakından değerlendirebilmek,X
8
Sosyolojik bilgi birikimini pratik sorunlar önünde kullanabilme doğrultusunda yeterli yöntem bilgisine sahip olabilmek, bu alanda bulunan bilgisayar programlarını (SPSS gibi) etkin bir şekilde kullanabilmek,X
9
Sosyoloji bilimini teori ve pratik ayrımının ötesine geçerek, her iki yöntemi de yapacağı çalışmalarda kullanabilme becerisine sahip olmak,X
10
Sosyolojik muhayyilesini daha etkin bir şekilde işletebilmek için sosyolojinin alt disiplinlerini (edebiyat, sanat, bilgi, kültür, din, iktisat, siyaset, aile sosyolojisi gibi) yakından tanımak ve bu disiplinlerle çalışabilmek,X
11
Sosyolojiyi diğer toplum bilimleriyle (tarih, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, edebiyat, işletme, çalışma ekonomisi v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde etkili bir şekilde işletebilecek kapasiteye ve çoklu işbirliklerine açık olmak,X
12
Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında kendisinden istifade edilmesini sağlayacak donanıma sahip olmak. Bu doğrultuda kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil ve bilgisayar bilgisiyle techiz olmak,X