GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK MODERNLEŞMESİ VE CUMHURİYET/5930002
Dersin Adı: TÜRK MODERNLEŞMESİ VE CUMHURİYET
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç.Dr. MUSTAFA EKİNCİKLİ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~mustafaekincikli
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  mekincikli@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Osmanlıların son döneminden Cumhuriyet dönemi Türk inkılabının uygulamasına kadar Türk moderleşmesinin bütün yönleriyle açığa çıkarılması.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  18. yüzyıl Osmanlı dönemi modernleşmesi
2. Hafta  Fransız ihtilalinin Osmanlı yenileşmesine etkileri
3. Hafta  Tanzimat Döneminde getirilen yenilikler
4. Hafta  Meşrutiyet Dönemlerinin anayasal hareketleri
5. Hafta  T. C.’nin kuruluşunu Türk modernleşmesi içerisinde değerlendirmek
6. Hafta  Türk inkılabının milliyetçilik ve medeniyetçilik kaynakları
7. Hafta  Türk inkılabının milletimizin sosyal hayatına katkıları Kültürel alanda yapılan inkılapların sonuçları
8. Hafta  Laik hukukun modernleşmeye etkileri
9. Hafta  Ara Sınav
10. Hafta  Türk demokrasisinin gelişimi
11. Hafta  Cumhuriyet dönemi anayasalarının modernleşmeye etkileri
12. Hafta  Atatürk’ün örnek modern bir Türk şahsiyet olarak incelenmesi
13. Hafta  Modernleşmenin batılılaşmadan farklılıkları
14. Hafta  Muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkma hedefinin esasları
15. Hafta  Türk Modernleşmesinin Genel Tahlili
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Cumhuriyet Dönemi Osmanlıca ve Latin Harfli Arşiv Vesikaları, gazeteler, başta Atatürk’ün Nutku olmak üzere hatıra kitapları,diğer kitaplar
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt,
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
4
3
12
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
2
28
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
8
5
40
 Sunum
14
3
42
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
10
10
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
15
15
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Sosyolojik muhayyilesi (imgelem) gelişkin, toplumsal gerçeklerin ayrımına varabilen bir zihinsel beceriye sahip olmak,X
2
Toplumsal sorunları doğru algılama, bu sorunları doğuran çok faktörlü sosyal etmenleri görebilme, tahlil etme ve sosyolojik çözüm önerilerinde bulunabilme yetkinliği taşıyabilmek,X
3
Sosyolojinin bilim olarak ortaya çıkmasını sağlayan XIX. yüzyıl şartlarını, bunu hızlandıran çifte devrim sürecini derinlemesine tahlil edebilmek,X
4
Sosyolojinin klasik dönemine damgasını vuran kurucu isimleri, eserleri ve öne çıkan sosyolojik bakış açılarıyla yakından tanımak,X
5
Sosyolojinin gelişim trendi içersinde XX. yüzyılda tanık olunacak olan belli başlı kuramcıları ve sosyolojik teorideki etkilerini yakından değerlendirebilme yetisini taşımak,X
6
Güncel sosyolojik kavramsallaştırmalara (örneğin küreselleşme, çokkültürlülük, kimlik, postmodernizm), bu kavramların üretildiği merkezlerin tekyönlü etkisine maruz kalmadan, eleştirel bir boyutta bakabilmek,X
7
Ülkemizde sosyoloji biliminin başlangıçtan günümüze sürdürmüş olduğu macerayı, bu bilime katkı sağlayan belli başlı öncüleri ekseninde yakından değerlendirebilmek,X
8
Sosyolojik bilgi birikimini pratik sorunlar önünde kullanabilme doğrultusunda yeterli yöntem bilgisine sahip olabilmek, bu alanda bulunan bilgisayar programlarını (SPSS gibi) etkin bir şekilde kullanabilmek,X
9
Sosyoloji bilimini teori ve pratik ayrımının ötesine geçerek, her iki yöntemi de yapacağı çalışmalarda kullanabilme becerisine sahip olmak,X
10
Sosyolojik muhayyilesini daha etkin bir şekilde işletebilmek için sosyolojinin alt disiplinlerini (edebiyat, sanat, bilgi, kültür, din, iktisat, siyaset, aile sosyolojisi gibi) yakından tanımak ve bu disiplinlerle çalışabilmek,X
11
Sosyolojiyi diğer toplum bilimleriyle (tarih, felsefe, psikoloji, siyaset bilimi, edebiyat, işletme, çalışma ekonomisi v.b.) disiplinlerarası bir düzlemde etkili bir şekilde işletebilecek kapasiteye ve çoklu işbirliklerine açık olmak,X
12
Gerek kamu gerekse de özel sektörün farklı çalışma alanlarında kendisinden istifade edilmesini sağlayacak donanıma sahip olmak. Bu doğrultuda kendi disiplininin temel beklentilerini karşılamanın yanı sıra yeterli düzeyde yabancı dil ve bilgisayar bilgisiyle techiz olmak,X