GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRKİYE DE TEŞVİK SİSTEMLERİNİN ANALİZİ/5330073
Dersin Adı: TÜRKİYE DE TEŞVİK SİSTEMLERİNİN ANALİZİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Mine Nur Bozdoğan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/minenur
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  minenur@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Türkiye’de uygulanan teşvik sistemi incelenebilir ve değerlendirilebilir.
Teşvik sistemi Avrupa Birliği ve diğer dünya ülkeleri uygulamalarıyla karşılaştırılmalı biçimde analiz edilebilir.
Türkiye’de uygulanan teşvik sisteminin etkinleştirilmesine yönelik yaklaşımlar ortaya koyulabilir.
Kamu teşvik politikasının amaçları incelenebilir ve değerlendirilebilir.
Kamu teşvik politikasının araçları incelenebilir ve değerlendirilebilir.
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Vergi teşvikinin tanımı ve niteliği
2. Hafta  Bedelsiz arsa ve arazi tahsisi, enerji desteği, nakit devlet yardımları, kredi avantajları, devlet garantileri vb. vergi dışı mali teşviklerin tanımı
3. Hafta  Vergi ve vergi dışı mali teşviklerin amaçlarına göre sınıflandırılması
4. Hafta  Vergi ve vergi dışı mali teşviklerin uygulama aşamalarına göre sınıflandırılması
5. Hafta  Türkiye’de teşvik sisteminin gelişim sürecinin analizi
6. Hafta  Türkiye’de teşvik sistemine ilişkin yeni bölgesel sınıflandırma ve vergi mevzuatı çerçevesinde teşviklere ilişkin düzenlemelerin incelenmesi
7. Hafta  Avrupa Birliği ülkelerinde ve diğer bazı yabancı ülkelerde uygulanan teşvik sistemlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi
8. Hafta  Sınav haftası
9. Hafta  Yeni teşvik sistemi çerçevesinde genel nitelikli teşvik uygulamalarının incelenmesi
10. Hafta  Yeni teşvik sistemi çerçevesinde bölgesel nitelikli teşvik uygulamalarının incelenmesi
11. Hafta  Yeni teşvik sistemi çerçevesinde büyük ölçekli yatırımların teşvikinin incelenmesi
12. Hafta  Yeni teşvik sistemi çerçevesinde stratejik yatırımların teşvikinin incelenmesi
13. Hafta  Türkiye’de özel amaçlı bölgelere yönelik teşviklerin incelenmesi
14. Hafta  Teknoloji geliştirme bölgelerine ve serbest bölgelere yönelik teşviklerin incelenmesi
15. Hafta  Türkiye’de teşvik sisteminin etkinliğinin analizi, teşvik sisteminde ortaya çıkan sorunların ve sistemin etkinleştirilmesine yönelik çözüm önerileri
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Mine Nur Bozdoğan, Bölgesel Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik Vergi Özendirme Önlemlerinin Türkiye Açısından İncelenmesi ve Etkinliğinin Analizi, TOBB Yayın Sıra No:57, Ankara, 2008.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
15
2
30
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
1
15
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
0
0
0
 Sunu hazırlama
0
0
0
 Sunum
0
0
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
16
48
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
17
51
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
189
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.56
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Programı tamamlayan öğrenciler; vergi hukukunun çeşitli alanları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak, vergi ile uygulamaları gündelik hayatta uygulayabilecek, kamu hizmetlerinin sunumu ve teorisi ile bütçe uygulamaları hakkında derin bilgi sahibi olacaktır.X
2
Kamu ekonomisi, vergi hukuku, vergi sistemi, bütçe, borçlanma, maliye politikası, iktisadi gelişme, alanlarında ulusal ve uluslararası kuramsal bilgi ve birikime sahip olmaX
3
Maliyenin disiplinlerarası nitelikleri nedeniyle, hukuk bilimleri, muhasebe, finansal piyasalar ve finansal analizler, iktisat alanlarında donanım sahibi olabilme ve bunları maliye disiplinine içselleştirebilmeX
4
Uluslararası muhasebe standartlarına hakim olabilme, temel ekonometrik ve istatistik programlarını kullanabilme, bilimsel araştırma tekniklerine hakim olarak maliye alanında bilimsel araştırma süreçlerini takip edebilme ve akademik çalışma süreçlerini geliştirebilmeX
5
Vergi müfettişliği, Sayıştay denetçiliği, İdari hakimlik, Kaymakamlık, Denetmenlik, Uzmanlık ve Kontrolörlük gibi kamu sektöründeki temel kariyer meslekleri konusunda ve özel sektörün; muhasebe, finans, personel, insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanlarında ve sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ile siyasal partilerin benzer kadrolarında görev yapabilecek niteliklere sahip olma ve yetkinliklerini artırabilmeX
6
Kamu hukuku, özel hukuk ve vergiye özgü olmak üzere uluslararası hukuk düzenlemelerini takip edebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilmeX
7
Takım çalışmasıyla uyumlu, yüksek özgüvenle tasarımlarını ortaya koyarak yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeX
8
Yaşam boyu öğrenme prensiplerine uygun biçimde temel bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve maliye alanındaki yenilikleri takip edebilme ve bilgi sistemlerini disiplinlerarası kullanabilmeX
9
Türkçeyi etkin biçimde kullanarak yazılı ve sözlü iletişimi gelişmiş, kendini doğru ve özgün biçimde ifade edebilme ve önyargısız empati yapabilme yeteneğine sahip olabilmeX
10
Mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilme ve bu alanda yeni uluslararası çalışmaları takip edebilmeX
11
Maliye disiplinine özgü mesleki ve bilimsel etik değerlerin bilincinde olma ve bunların sürdürülmesinde gerekli duyarlılığı gösterilebilmeX
12
Maliye ile finansal ve reel sektör arasındaki etkileşim mekanizmaları hakkında bilgi edinebilme ve bilgilerini bu süreçlerin analizinde kullanabilmeX
13
Dinamik bir yapı olan vergi sistemlerinin etkiliğinin artırılabilmesi ve ekonomik anlamda verimliliğinin sağlanabilmesi için kuramsal bilgileri aktarılabilmeX