GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2018 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI/5330044
Dersin Adı: TÜRK VERGİ SİSTEMİ UYGULAMALARI
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Osman Fatih SARAÇOĞLU
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/fatihsaracoglu
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  fatihsaracoglu@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Vergi ile ilgili konularda analiz yapabilme ve sorun çözebilme
Öğrenim sürecinde elde edilen bilgileri neden sonuç ilişkileri ile değerlendirebilme
Türk vergi sisteminin hukuk sistemi içindeki yerini görebilme
Dolaylı ve dolaysız vergiler arasındaki farklılığı değerlendirebilme
Türk vergi sisteminde yer alan vergilerin konusunu, matrahını, mükelleflerini, oranlarını, kolaylıklarını değerlendirebilme
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Türk vergi sistemine genel bakış
2. Hafta  Gelir üzerinden alınan vergilerin temel ilkeleri ve kapsamı
3. Hafta  Gelir vergisi uygulamaları (Gelir tanımına ilişkin uygulamalar) – I
4. Hafta  Gelir vergisi uygulamaları (Gelir unsurlarına ilişkin uygulamalar) – II
5. Hafta  Gelir vergisi uygulamaları (Gelir unsurlarına ilişkin uygulamalar) – III
6. Hafta  Gelir vergisi uygulamaları (Gelirin toplanması ve beyanına ilişkin uygulamalar) – IV
7. Hafta  Gelir vergisi uygulamaları (Gelirin toplanması ve beyanına ilişkin uygulamalar) – V
8. Hafta  Vize Sınavı
9. Hafta  Kurumlar vergisi uygulamaları – I
10. Hafta  Kurumlar vergisi uygulamaları – II
11. Hafta  Türk vergi sisteminde harcama üzerinden alınan vergilerin temel ilkeleri ve kapsamı
12. Hafta  Katma değer vergisi uygulamaları
13. Hafta  Harcama üzerinden alınan diğer vergilere ilişkin uygulamalar
14. Hafta  Türk vergi sisteminde servet vergilerinin temel ilkeleri ve kapsamı
15. Hafta   Servet üzerinden alınan vergilere ilişkin uygulamalar
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Fatih Saraçoğlu, Gelir Vergisi Ders Notları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2017. Fatih SARAÇOĞLU - İsmail ENGİN - Haydar Lütfü EJDER, Maliye Ders Notları, Gazi Kitabevi, Ankara, 2014.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
15
3
45
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
3
45
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
4
60
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
0
 Sunum
0
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
15
15
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
20
20
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
185
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Programı tamamlayan öğrenciler; vergi hukukunun çeşitli alanları hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olacak, vergi ile uygulamaları gündelik hayatta uygulayabilecek, kamu hizmetlerinin sunumu ve teorisi ile bütçe uygulamaları hakkında derin bilgi sahibi olacaktır.X
2
Kamu ekonomisi, vergi hukuku, vergi sistemi, bütçe, borçlanma, maliye politikası, iktisadi gelişme, alanlarında ulusal ve uluslararası kuramsal bilgi ve birikime sahip olmaX
3
Maliyenin disiplinlerarası nitelikleri nedeniyle, hukuk bilimleri, muhasebe, finansal piyasalar ve finansal analizler, iktisat alanlarında donanım sahibi olabilme ve bunları maliye disiplinine içselleştirebilmeX
4
Uluslararası muhasebe standartlarına hakim olabilme, temel ekonometrik ve istatistik programlarını kullanabilme, bilimsel araştırma tekniklerine hakim olarak maliye alanında bilimsel araştırma süreçlerini takip edebilme ve akademik çalışma süreçlerini geliştirebilmeX
5
Vergi müfettişliği, Sayıştay denetçiliği, İdari hakimlik, Kaymakamlık, Denetmenlik, Uzmanlık ve Kontrolörlük gibi kamu sektöründeki temel kariyer meslekleri konusunda ve özel sektörün; muhasebe, finans, personel, insan kaynakları ve halkla ilişkiler departmanlarında ve sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler ile siyasal partilerin benzer kadrolarında görev yapabilecek niteliklere sahip olma ve yetkinliklerini artırabilmeX
6
Kamu hukuku, özel hukuk ve vergiye özgü olmak üzere uluslararası hukuk düzenlemelerini takip edebilme, yorumlayabilme ve uygulayabilmeX
7
Takım çalışmasıyla uyumlu, yüksek özgüvenle tasarımlarını ortaya koyarak yaratıcı fikirler ortaya koyabilmeX
8
Yaşam boyu öğrenme prensiplerine uygun biçimde temel bilişim teknolojileri, temel bilgisayar programları ve maliye alanındaki yenilikleri takip edebilme ve bilgi sistemlerini disiplinlerarası kullanabilmeX
9
Türkçeyi etkin biçimde kullanarak yazılı ve sözlü iletişimi gelişmiş, kendini doğru ve özgün biçimde ifade edebilme ve önyargısız empati yapabilme yeteneğine sahip olabilmeX
10
Mesleki yabancı dil bilgisine sahip olabilme ve bu alanda yeni uluslararası çalışmaları takip edebilmeX
11
Maliye disiplinine özgü mesleki ve bilimsel etik değerlerin bilincinde olma ve bunların sürdürülmesinde gerekli duyarlılığı gösterilebilmeX
12
Maliye ile finansal ve reel sektör arasındaki etkileşim mekanizmaları hakkında bilgi edinebilme ve bilgilerini bu süreçlerin analizinde kullanabilmeX
13
Dinamik bir yapı olan vergi sistemlerinin etkiliğinin artırılabilmesi ve ekonomik anlamda verimliliğinin sağlanabilmesi için kuramsal bilgileri aktarılabilmeX