GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ MODELLERİ/5080057
Dersin Adı: DOĞRUSAL OLMAYAN ZAMAN SERİSİ MODELLERİ
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Şenay AÇIKGÖZ
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://www.websitem.gazi.edu.tr/site/asenay
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  asenay@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Doğrusal olmayan zaman serisi modellerinin temel özelliklerini anlar.
Doğrusal olmamayı sınamayı kavrar.
Zaman serisi analizinde rejim değişimi kavramını öğrenir.


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  There is no prerequisite or co-requisite for this course.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Dinamik Analiz ve Zaman Serisi Analizi
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Dinamik Sistemlere Giriş:Doğrusal olmama, çoklu denge ve yerel istikrar, kaos
2. Hafta  Dinamik Sistemlere Giriş: Doğrusal Salınımlardan Doğrusal Olmayan Salınımlara
3. Hafta  Türevsel Denklemler: Giriş ve Doğrusal Olmayan Türevsel Denklemlere Doğrusal Yaklaştırımlar
4. Hafta  Doğrusal Fark Denklemleri – Kaos ve Kesikli Zamanda Doğrusal Olmama Olgusu
5. Hafta  Dinamik İktisadi ve Zaman Serisi Çözümlemeleri için Bilgisayar Yazılımları
6. Hafta  Dinamik İktisadi ve Zaman Serisi Çözümlemeleri için Bilgisayar Yazılımları ve Uygulamalar
7. Hafta  ARA SINAV
8. Hafta  Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Modelleri: Giriş ve Doğrusal Olmayan Regresyon
9. Hafta  Doğrusal Olmama Sınamaları
10. Hafta  İkili Doğrusal Model
11. Hafta  Eşik Değer Otoregresif Model
12. Hafta  Düzgün Geçiş AR Modeli
13. Hafta  Rejim Değişimi Modelleri
14. Hafta  Rejim Değişimi Modelleri-Markov Rejim Değişimi Modeli-I
15. Hafta  Rejim Değişimi Modelleri-Markov Rejim Değişimi Modeli-II
16. Hafta  FİNAL
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  AÇIKGÖZ, Şenay (2007), İktisadi Büyümenin Kaynakları: Doğrusal Olmayan Dinamiklik, Oynaklık ve Yapısal Değişim, YayınlanmamışDoktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Ekonometri Anabilim Dalı, Ankara 2007. BİLDİRİCİ, M., ALP, E. A., ERSİN, O. O. ve BOZOKLU, Ü.; İktisatta Kullanılan Doğrusal Olmayan Zaman Serisi Yöntemleri, Türkmen Kitabevi, 2010. FRANSES, P. H. and DIJK, Dick Van; Non-linear Time Series Models in Empirical Finance, Cambridge University Press, 2000. GRANGER, C. W. J. and TERÄSVIRTA, T.; Modelling Nonlinear Economic Relationships, Oxford: Oxford University Pres 1993. KIM, Chang-Jin and NELSON, C. R.; State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications, The MIT Press, 1999. TONG, H.; Non-linear Time Series: A Dynamical System Approach, Oxford University Pres, Oxford, 1990. TSAY, R. S.; Analysis of Financial Time Series, Wiley Series in Probability and Statistics, John Wiley and Sons, 2002.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
1
40
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
1
30
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
3
3
9
 Okuma Faaliyetleri
12
3
36
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
3
36
 Materyal tasarlama, uygulama
12
3
36
 Rapor hazırlama
3
3
9
 Sunu hazırlama
1
3
3
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
3
3
9
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
177
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.08
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ekonometri alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
2
İstatistik alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
3
Yöneylem Araştırması alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.
4
Ekonometri alanında toplumsal bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri sorumluluk ilkelerine uygun olarak sosyal ve çalışma hayatında uygulayabilme.X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere dayanarak karşılaştığı güncel soruna ilişkin uygun istatistik, ekonometrik ve matematiksel programlama yöntemlerini seçme, kullanma ve değerlendirme becerisine sahip olma.X
6
Kurum ve kuruluşların projelerini planlama, yönetme ve alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilgisine sahip olma.X
7
Akademik çalışmaları yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olma.X
8
Analitik düşünme, araştırma yapabilme ve bir araştırmacı olarak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip olma.X
9
İleri düzeyde ekonometri paket programlarını kullanabilme.X
10
Akademik hayattaki bilişim teknolojileri ile ilgili konularda bilgi sahibi olma.X