GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
İLERİ İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ I/4080044
Dersin Adı: İLERİ İSTATİSTİK ANALİZ YÖNTEMLERİ I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof. Dr. Serdar KILIÇKAPLAN
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/skilickaplan
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  skilickaplan@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Regresyon yönteminin teorik alt yapısı oluşur
Varyans analizi yönteminin teorik alt yapısı oluşur
Farklı regresyon ve varyans analizi problemleri çözülebilir


 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Doğrusal Modeller
2. Hafta  Doğrusal Modeller
3. Hafta  Dengeli düzenlemeler için varyans bileşenleri
4. Hafta  Polinom modeller
5. Hafta  Harmonic regresyon
6. Hafta  Uygulama
7. Hafta  Nicel ve nitel faktörlerin birleşimi için çaprazlanmış modeller
8. Hafta  Sabit etki için varyans modelleri
9. Hafta  Sabit etki için varyans modelleri
10. Hafta  Rassal etki için varyans modelleri
11. Hafta  Rassal etki için varyans modelleri
12. Hafta  Sabit ve rassal etkilerin birlikte etkileri için varyans analizi
13. Hafta  Sabit ve rassal etkilerin birlikte etkileri için varyans analizi
14. Hafta  Uygulama
15. Hafta  Sunum
16. Hafta  Sunum
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  -John, Peter W.M., Statistical Design and Analaysis of Experiments, 1971, The Macmillian Company -Draper, Norman ve Smith, Harry, Applied Regression
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
50
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
2
28
 Haftalık uygulamalı ders saati
14
1
14
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
1
14
 Materyal tasarlama, uygulama
14
3
42
 Rapor hazırlama
0
 Sunu hazırlama
14
3
42
 Sunum
2
3
6
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ekonometri alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.
2
İstatistik alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
3
Yöneylem Araştırması alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.
4
Ekonometri alanında toplumsal bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri sorumluluk ilkelerine uygun olarak sosyal ve çalışma hayatında uygulayabilme.X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere dayanarak karşılaştığı güncel soruna ilişkin uygun istatistik, ekonometrik ve matematiksel programlama yöntemlerini seçme, kullanma ve değerlendirme becerisine sahip olma.X
6
Kurum ve kuruluşların projelerini planlama, yönetme ve alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilgisine sahip olma.X
7
Akademik çalışmaları yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olma.X
8
Analitik düşünme, araştırma yapabilme ve bir araştırmacı olarak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip olma.X
9
İleri düzeyde ekonometri paket programlarını kullanabilme.
10
Akademik hayattaki bilişim teknolojileri ile ilgili konularda bilgi sahibi olma.