GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
TEZ DÖNEMİ/4080999
Dersin Adı: TEZ DÖNEMİ
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 30
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Bölüm öğretim üyeleri
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://iibf.gazi.edu.tr/posts/view/title/ekonometri-3623
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Danışmanının verdiği bir konuda literatür araştırması yapar.
Elde ettiği bilgileri sınıflar, analiz eder ve yorumlar.
Çalışmayı bir rapor haline getirir.
Çalışmayı sunar ve savunur.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
   Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
   Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta   Tez konusunun belirlenmesi
2. Hafta   Literatür araştırması.
3. Hafta   Literatür araştırması.
4. Hafta   Literatür araştırması.
5. Hafta   Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
6. Hafta   Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
7. Hafta   Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
8. Hafta   Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
9. Hafta   Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
10. Hafta   Tez konusu ile ilgili bilgileri sınıflandırılması ve değerlendirilmesi.
11. Hafta   Tezin yazılması
12. Hafta   Tezin yazılması
13. Hafta   Tezin yazılması
14. Hafta   Tezin yazılması
15. Hafta   Tezin yazılması
16. Hafta   Tezin yazılması
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   İlgili kitap ve makaleler.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
   Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  YOK
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
2
30
 Projeler
2
50
 Pratik
2
20
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
0
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
15
18
270
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
15
14
210
 Materyal tasarlama, uygulama
15
14
210
 Rapor hazırlama
3
8
24
 Sunu hazırlama
3
8
24
 Sunum
3
8
24
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
762
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
30.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
30
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ekonometri alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
2
İstatistik alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
3
Yöneylem Araştırması alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
4
Ekonometri alanında toplumsal bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri sorumluluk ilkelerine uygun olarak sosyal ve çalışma hayatında uygulayabilme.X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere dayanarak karşılaştığı güncel soruna ilişkin uygun istatistik, ekonometrik ve matematiksel programlama yöntemlerini seçme, kullanma ve değerlendirme becerisine sahip olma.X
6
Kurum ve kuruluşların projelerini planlama, yönetme ve alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilgisine sahip olma.X
7
Akademik çalışmaları yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olma.X
8
Analitik düşünme, araştırma yapabilme ve bir araştırmacı olarak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip olma.X
9
İleri düzeyde ekonometri paket programlarını kullanabilme.X
10
Akademik hayattaki bilişim teknolojileri ile ilgili konularda bilgi sahibi olma.X