GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
SEMİNER/5080058
Dersin Adı: SEMİNER
Dersin Kredisi: 0 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 2 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   Prof. Dr. Aydın ÜNSAL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/aunsal
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  aunsal@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
İktisadi modeller kurar
parametreleri tahmin eder
ististiksel anlamlılığını test eder
iktisadi çıkarımlar yapar

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
   Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Çok değişkenli normal dağılım ve hipotez testleri ve uygulama
2. Hafta   Temel Bileşenler, Faktör ve Diskriminant Analizi ve uygulama
3. Hafta  Kümeleme ve Lojistik regresyon Analizi ve uygulama
4. Hafta  Birim Kök Analizleri ve Eş bütünleşme Analizleri ve uygulama
5. Hafta  Vektör Otoregresif Modeller ve Nedensellik analizleri ve uygulama
6. Hafta  Deney Tasarımı ve uygulama
7. Hafta  Çok Değişkenli Varyans Analizi ve uygulama
8. Hafta   Vize
9. Hafta  Veri zarflama analizi ve uygulama
10. Hafta  Malqusite Endeksi ve Veri Zarflama Analizi ve Uygulama
11. Hafta  Dinamik Ekonometri Modeller ve Uygulama
12. Hafta  Eşanlı Denklem Sistemleri ve Uygulama
13. Hafta  Belirlenme Sorunu ve Çözümleri
14. Hafta  Sunuş Değerlendirmesi
15. Hafta  Sunuş Değerlendirmesi
16. Hafta   final
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
   1. Green W. (2003), Econometric Analysis, Prentice Hall pub. 2. Applied Multivariate Statistical Analysis, Richard A. Johnson & Dean W. Wichern
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt, Gösterme, Uygulama - Alıştırma
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
0
0
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
1
100
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
2
32
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
14
3
42
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
14
3
42
 Sunu hazırlama
14
2
28
 Sunum
1
2
2
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
0
0
0
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
0
0
0
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
188
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.52
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ekonometri alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
2
İstatistik alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
3
Yöneylem Araştırması alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
4
Ekonometri alanında toplumsal bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri sorumluluk ilkelerine uygun olarak sosyal ve çalışma hayatında uygulayabilme.X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere dayanarak karşılaştığı güncel soruna ilişkin uygun istatistik, ekonometrik ve matematiksel programlama yöntemlerini seçme, kullanma ve değerlendirme becerisine sahip olma.X
6
Kurum ve kuruluşların projelerini planlama, yönetme ve alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilgisine sahip olma.X
7
Akademik çalışmaları yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olma.X
8
Analitik düşünme, araştırma yapabilme ve bir araştırmacı olarak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip olma.X
9
İleri düzeyde ekonometri paket programlarını kullanabilme.X
10
Akademik hayattaki bilişim teknolojileri ile ilgili konularda bilgi sahibi olma.X