GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2017 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
EKONOMETRİK MODELLER I/4080001
Dersin Adı: EKONOMETRİK MODELLER I
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Doç. Dr. Funda YURDAKUL
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  www.gazi.edu.tr/~funday
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  funday@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Ekonometrik modelleri öğrenmek
 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmaktedir.
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır.
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır.
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Zaman Serisi Ekonometrisi: Trend ve Periyodik Dalgalanmalar, Durağanlık, Durağan Olan ve Olmayan Süreçler.
2. Hafta  Zaman Serisi Ekonometrisi: Trend ve Periyodik Dalgalanmalar, Durağanlık, Durağan Olan ve Olmayan Süreçler.
3. Hafta  Durağanlık Sınamaları,Birim-kök testleri (ADF, DF, PP ERS).
4. Hafta  Durağanlık Sınamaları,Birim-kök testleri (ADF, DF, PP ERS).
5. Hafta  Sahte Regresyon ve Eş Bütünleşme Analizi.
6. Hafta  Sahte Regresyon ve Eş Bütünleşme Analizi.
7. Hafta  Dinamik Ekonometrik Modeller ve Ekonometride Nedensellik.
8. Hafta  Dinamik Ekonometrik Modeller ve Ekonometride Nedensellik.
9. Hafta  VAR Modeli.
10. Hafta  VAR Modeli.
11. Hafta  VAR Modeli.
12. Hafta  Hendry Modeli.
13. Hafta  Hendry Modeli.
14. Hafta  Yapısal Kırılmalar (Perron (1989, 1997); Zivot & Andrews (1992); Banerjee, Lumsdane, Stock (1992)).
15. Hafta  Yapısal Kırılmalar (Perron (1989, 1997); Zivot & Andrews (1992); Banerjee, Lumsdane, Stock (1992)).
16. Hafta  Yapısal Kırılmalar (Perron (1989, 1997); Zivot & Andrews (1992); Banerjee, Lumsdane, Stock (1992)).
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  1. Charemza, W. ve Deadman, D. (1997), New Direction in Econometrics Practice, UK.
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Lisans mezunu öğrencilerine, zaman serileri ile ilgili teorik bilgiler vererek, araştırma yapmalarını sağlamak.
 -- STAJ / UYGULAMA
  Yok
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
30
 Ödev
5
50
 Uygulama
2
10
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
2
10
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
100
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
0
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
12
3
36
 Haftalık uygulamalı ders saati
2
3
6
 Okuma Faaliyetleri
14
2
28
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
12
2
24
 Materyal tasarlama, uygulama
14
1
14
 Rapor hazırlama
12
2
24
 Sunu hazırlama
12
2
24
 Sunum
1
3
3
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
7
2
14
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
7
2
14
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
187
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.48
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Ekonometri alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.X
2
İstatistik alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.
3
Yöneylem Araştırması alanında ileri düzeyde bilimsel bilgi birikimine sahip olma.
4
Ekonometri alanında toplumsal bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket edebilme, kazandığı bilgi ve becerileri sorumluluk ilkelerine uygun olarak sosyal ve çalışma hayatında uygulayabilme.X
5
Alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgilere dayanarak karşılaştığı güncel soruna ilişkin uygun istatistik, ekonometrik ve matematiksel programlama yöntemlerini seçme, kullanma ve değerlendirme becerisine sahip olma.X
6
Kurum ve kuruluşların projelerini planlama, yönetme ve alanında bağımsız çalışmaları yürütebilecek araştırma yöntem bilgisine sahip olma.X
7
Akademik çalışmaları yürütebilecek bilgi ve donanıma sahip olma.X
8
Analitik düşünme, araştırma yapabilme ve bir araştırmacı olarak sorunlara bilimsel çözümler getirebilecek niteliklere sahip olma.X
9
İleri düzeyde ekonometri paket programlarını kullanabilme.X
10
Akademik hayattaki bilişim teknolojileri ile ilgili konularda bilgi sahibi olma.X