GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Besin Öğesi Etkileşimleri (A.E)/4910132
Dersin Adı: Besin Öğesi Etkileşimleri (A.E)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Ders Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
  Prof.Dr.Sıdıka BULDUK
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
  http://websitem.gazi.edu.tr/site/sbulduk
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
  sbulduk@gazi.edu.tr
 -- ÖĞRENME ÇIKTILARI
Besin öğeleri arasındaki metabolik ilişkinin tanımlanmasıyla,hangi besinle diğeri arasındaki etkileşim etkenliğini ve bu durumun beslenmeye uygulanmas
Besin öğelerinin birbiri ile olan ilişkilerini anlayabilme -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
  Bu dersin önkoşulu yada eş koşulu bulunmamaktadır
 -- ÖNERİLEN DERSLER
  Bu dersle ilişkili önerilen başka dersler bulunmamaktadır
 --DERS İÇERİĞİ
1. Hafta  Yeterli ve dengeli beslenme kavramı, besin grupları
2. Hafta  Dönem ödevlerinin belirlenmesi
3. Hafta  Karbonhidrat, protein ve yağ gibi makro besin öğelerini tanıma
4. Hafta  Karbonhidrat, protein ve yağ etkileşimlerine genel bakış
5. Hafta  Karbonhidratlar ve proteinler arası etkileşim
6. Hafta  Karbonhidratlar ve yağ arası etkileşim
7. Hafta  Proteinler ve yağ arası etkileşim
8. Hafta  Vitaminleri (A, D, E, K, C vitamini, B grubu vitaminleri) tanıma
9. Hafta  Mineralleri(kalsiyum, magnezyum, demir, çinko, bakır, fosfor, sodyum, potasyum) tanıma
10. Hafta  Vitaminler arası etkileşim
11. Hafta  Mineraller arası etkileşim
12. Hafta  Vitamin ve mineraller arası etkileşim
13. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
14. Hafta  Dönem ödevlerinin sunumu
15. Hafta  Final Sınavı
16. Hafta  Final Sınavı
 -- ZORUNLU YA DA ÖNERİLEN KAYNAKLAR
  Bodwell C. E., Erdman J.W. Nutrient Interaction. Marcel Dekker Inc. Newyork , Basel. 1988
 -- ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ
  Anlatım, Soru-Yanıt
 -- STAJ / UYGULAMA
  Uygun değildir.
 -- DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ VE GEÇME KRİTERLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
0
0
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Yıliçinin Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
4
15
60
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
1
12
12
 Materyal tasarlama, uygulama
2
12
24
 Rapor hazırlama
2
8
16
 Sunu hazırlama
2
8
16
 Sunum
1
5
5
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
5
5
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
5
5
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
185
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.4
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Programı tamamlayan öğrenciler; 1 Bireysel farklılıkları dikkate alarak gelişim alanlarını desteklemeye yönelik eğitim sürecini planlayabilmeX
2
2 Fiziksel açıdan eğitim ortamını düzenleyebilmeX
3
3 Psikolojik açıdan eğitim ortamını düzenleyebilmeX
4
4 Eğitim faaliyetlerini yürütebilmeX
5
5 Kendini söz, beden ve sanat yoluyla ifade edebilmeX
6
6 Bilişim teknolojilerini eğitim ve öğretimde kullanabilmeX
7
7 Araştırma, keşfetme ve alternatif çözüm yolları üretebilmeX
8
8 Eğitim programını değerlendirebilme ve gerekli gördüğü düzenlemeler yapabilmeX
9
9 Etkin dinleyebilmeX
10
10 Empati kurabilmeX
11
11 Özgün ürünler oluşturabilmeX
12
12 Eğitim sürecini ulusal ve evrensel değerler doğrultusunda yürütebilmeX
13
13 Türk Milli Eğitim Sistemi’nin amaç ve ilkelerini benimseme ve eğitim sürecine yansıtabilmeX
14
14 Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerlere sahip olabilmeX
15
15 Bir yabancı dili temel düzeyde kullanabilmeX
16
16 Farklı öğretim, yaklaşım, yöntem ve teknikleri eğitim sürecinde kullanabilmeX
17
17 Okulun kültür ve öğrenme merkezi haline getirilmesinde toplumla işbirliği yapabilmeX
18
18 Kişisel ve mesleki açıdan kendini geliştirebilmeX
19
19 Kendini tanıyabilme ve geliştirebilmeX
20
20 Eleştirel düşünebilme ,Gereksinim duyduğu bilgiye etkin bir şekilde ulaşabilme ,Ulusal ve uluslararası gelişmelere duyarlı olabilme ,Ulusal ve uluslararası farklı kültürlere saygı duyabilmeX