GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Kendini Yönetme Stratejilerinin Kazandırılması/4810139
Dersin Adı: Kendini Yönetme Stratejilerinin Kazandırılması
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ulusal ve uluslararası alan yazını tarayarak öğrenci merkezli ve öğretmen merkezli öğrenme yaklaşımlarının özelliklerini açıklayabilme
Öğrenci merkezli öğrenmeler ile öğretmen merkezli öğrenmeler arasındaki farkı öğrenci özelliklerine göre yorumlayabilme
Ulusal ve uluslararası alan yazını tarayarak kendini yönetme stratejilerini ve kullanım alanlarını yorumlayabilme
Kendini yönetme stratejilerinin yer aldığı bir araştırma sürecini planlayabilme
Planladığı araştırmayı uygulayabilme
Ulusal ve uluslararası alan yazını takip ederek planladığı araştırmayı raporlaştırabilme

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  Bu ders sadece yüz yüze eğitim şeklinde yürütülmektedir
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Öğrenci ve öğretmen merkezli öğrenmeler
2. Hafta  Öğrenci merkezli yaklaşımlar
3. Hafta  Kendini yönetme stratejileri
4. Hafta  Kendi kendine öğrenme
5. Hafta  Kendini izleme
6. Hafta  Kendini değerlendirme
7. Hafta  Kendini pekiştirme
8. Hafta  Vize sınavı
9. Hafta  Kendini düzenleme stratejileri ile ilgili makale sunumları
10. Hafta  Kendini düzenleme stratejileri ilgili makale sunumları
11. Hafta  kendini düzenleme stratejileri ilgili makale sunumları
12. Hafta  kendini düzenleme yaklaşımlarına yer verilen araştırma planlarının sunumu
13. Hafta  kendini düzenleme yaklaşımlarına yer verilen araştırma planlarının sunumu
14. Hafta  Araştırma planlarının raporlaştırılması süreci
15. Hafta  Araştırma planlarının raporlaştırılması süreci
16. Hafta  Araştırma planlarının raporlaştırılması süreci
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
2
60
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
40
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
60
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
14
3
42
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
 Okuma Faaliyetleri
14
3
42
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
8
3
24
 Materyal tasarlama, uygulama
0
 Rapor hazırlama
2
6
12
 Sunu hazırlama
2
6
12
 Sunum
2
2
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
3
6
18
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
4
9
36
 Diğer
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
190
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.6
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.X
2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
3
Alanının, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.X
4
Alanındaki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.X
5
Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.X
6
Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.X
7
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
8
Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanır.X
9
Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.X
11
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
12
Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilir, geliştirebilir gerektiğinde değiştirme ve dönüştürmeyi yönetir.X
14
Alanının uzmanları ile sahasındaki özgün konuları tartışır, kendi görüşlerini savunur ve etkili bir biçimde ifade eder.X
15
Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.X
16
Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.X
17
Alanı ile ilgili muhtemel sorunların çözümünde farklı bakış açılarıyla karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.X
18
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Çığıl Aykut)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/cigil/)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (cigil@gazi.edu.tr)