GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Çok Engellilerde İletişim, Yöntem ve Teknikleri (A.E)/4810235
Dersin Adı: Çok Engellilerde İletişim, Yöntem ve Teknikleri (A.E)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Seçmeli
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Çok engelli çocukların iletişim özelliklerini betimleyebilme, Çok engelli bir öğrencinin var olan iletişim yönteminin (sembolik-sembolik olmayan) beli
Çok engelli çocuklarda Alternatif Destekleyici İletişim sistemlerini, ADİ iletişim sistemlerinin çeşitleri, etkililikleri, nasıl kullanıldıklarını açı
Dokunsal ipuçları, Dokunma ipuçları , Nesne ipuçları , Dokunsal sembol sistemlerinin iletişimdeki rolünü açıklayabilme,
Çok engelli çocukla iletişim sistemin aile ile belirleme ve aileyi işin içine katmak için gerekenleri açıklayabilme, yeni öneriler sunabilme,
Etkinlik çizelgeleri, Takvim kutuları, PECS, Resimli iletişim sistemleri gibi iletişimi destekleyici sistemlerin çoklu yetersiliği olan çocuklarla kul
Sözel Davranış yaklaşımını ve bu yaklaşıma göre iletişim gelişiminin nasıl desteklenebileceğini açıklayabilme,
Çok engelli çocuklarla iletişim yöntemlerinin etkiliğini araştıran makalelerin inceleme, eleştirebilme,
Çok engellilerin iletişimi gelişimine ilişkin araştırma önerisi geliştirebilme.

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin iletişim gelişimi, özellikleri ve gereksinimleri.
2. Hafta  Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin var olan iletişim yönteminin (sembolik-sembolik olmayan) belirlenmesi. İletişim değerlendirmesi ve iletişim değer
3. Hafta  İletişim desteği sağlamada yapılacak düzenlemelere karar vermeyi etkileyen etmenlerin incelenmesi
4. Hafta  Çoklu yetersizliği olan öğrenciler için uygun iletişim çevresi yaratmak.
5. Hafta  Sembolik ve sembolik olmayan iletişim yöntemleri.
6. Hafta  Çoklu yetersizliği olan çocukların iletişim gelişimi ve iletişimin desteklenmesine yönelik görüşlerin incelenmesi
7. Hafta  Çoklu yetersizliği olan öğrencilerde Alternatif Destekleyici İletişim sistemleri. ADİ iletişim sistemlerinin çeşitleri, etkililikleri, nasıl kullanıld
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Dokunsal ipuçları(tactile cues). Dokunma ipuçları (touch cues). Nesne ipuçları (object cues). Dokunsal sembol sistemleri (tangible symbol); Hazırlanma
10. Hafta  Etkinlik çizelgeleri, Takvim kutularının hazırlanması ve kullanımı
11. Hafta  PECS, Resimli iletişim sistemlerinin hazırlanması ve kullanımı
12. Hafta  Çoklu yetersizliği olan öğrencilerle iletişim sistemin aile ile belirleme ve aileyi işin içine katma.
13. Hafta  Sözel Davranış yaklaşımını ve bu yaklaşıma göre iletişim gelişimini destekleme
14. Hafta  Çoklu yetersizliği olan öğrencilerle iletişim yöntemlerinin etkiliğini araştıran makalelerin incelenmesi.
15. Hafta  Çoklu yetersizliği olan öğrencilerin iletişimi gelişimine ilişkin araştırma için geliştirilen önerilerin incelenmesi
16. Hafta  Önerilerin sunumu ve tartışılması
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
16
3
48
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
16
3
48
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
5
2
10
 Sunu hazırlama
5
2
10
 Sunum
4
1
4
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
4
4
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
175
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.X
2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
3
Alanının, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.X
4
Alanındaki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.X
5
Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.X
6
Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.
7
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
8
Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanır.X
9
Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.X
11
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
12
Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilir, geliştirebilir gerektiğinde değiştirme ve dönüştürmeyi yönetir.X
14
Alanının uzmanları ile sahasındaki özgün konuları tartışır, kendi görüşlerini savunur ve etkili bir biçimde ifade eder.X
15
Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.X
16
Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.X
17
Alanı ile ilgili muhtemel sorunların çözümünde farklı bakış açılarıyla karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.X
18
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç. Dr. Pınar ŞAFAK )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/apinar)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (apinar@gazi.edu.tr)