GAZİ ÜNİVERSİTESİ BİLGİ PAKETİ - 2019 AKADEMİK YILI

DERS TANIMI
Çok Özürlü Çocuklar İçin Öğretimin Desenlenmesi (Z) (Alan)/4810123
Dersin Adı: Çok Özürlü Çocuklar İçin Öğretimin Desenlenmesi (Z) (Alan)
Dersin Kredisi: 3 Ders AKTS : 7.5
Dersin Yarıyılı: 1 Dersin Türü : Zorunlu
DERS BİLGİLERİ
 -- DERS KATALOG TANIMI (İÇERİĞİ)
 -- TEMEL DERS KİTABI
 -- YARDIMCI DERS KİTAPLARI
 -- DERSİN ÖNKOŞULLARI
 -- DERSİN DİLİ
  Türkçe
 -- DERSİN AMACI ve HEDEFİ
 -- DERSİN ÖĞRENİM ÇIKTILARI
Ağır ve çok engelliliği tanımlayabilme, körsağırlığı tanımlayabilme, öğrenme özelliklerini açıklayabilme,
Türkiye’de Ağır ve çok engelli çocukların eğitimindeki sorunları, nedenlerini ve çözüm önerilerini tartışabilme,
Ağır ve çoklu yetersizliğin olan çocukların özelliklerini ve öğrenme üzerine etkisini açıklayabilme,
Ağır ve çok engelli çocuklarda görülen davranış problemlerini ve sağaltım önerilerini anlatabilme, sosyal becerilerin geliştirilmesinde önemli stratej
Ağır ve çok engelli çocukla için dünyada var olan değerlendirme araçlarından iyi örnekleri inceleme, yeni yaklaşımları anlatabilme, alternatif değerle
Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların dil ve iletişim özelliklerini anlama ve geliştirmek, desteklemek için yapılabilecekleri, Alternatif Destele
Dinamik bir öğrenme ortamı yaratmak için gereken düzenlemeleri açıklayabilme,dünyadaki iyi uygulamaları tartışabilme,
Ağır ve çok engelli çocuklar için öğretim yöntemlerinden van Dijk modeli, tematik yaklaşımı ve doğal öğretim yaklaşımlarını anlatabilme,
Yaşam sorumluluğu alma, öz-belirleme becerilerinin tanımlayarak ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklar için önemini açıklayabilme,
İşlevsel akademik becerilerin neler olduğunu, hangi becerilerin bu bağlamda kazandırılması gerektiğini, bu çocuklar için önemini açıklayabilme,

 -- DERSİN VERİLİŞ BİÇİMİ
  yüz yüze
 --DERSİN HAFTALIK DAĞILIMI
1. Hafta  Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların karakteristik ve öğrenme özellikleri ve öğrenme üzerine etkisi.
2. Hafta  Türkiye’de Ağır ve çok engelli çocukların eğitimindeki sorunları, nedenlerini ve çözüm önerileri nelerdir? En iyi uygulama örneklerinin incelenmesi
3. Hafta  Birden fazla yetersizliği olan çocukların eğitiminde takım modelleri
4. Hafta  Ağır ve çok engelli çocuklarda görülen davranış problemlerini ve sağaltım planı nedir?
5. Hafta  Sosyal becerilerin geliştirilmesinde önemli stratejiler nelerdir?
6. Hafta  Ağır ve çok engelli çocukla için dünyada var olan değerlendirme araçlarından iyi örnekleri inceleme, yeni yaklaşımları ve alternatif değerlendirme yak
7. Hafta  Dinamik bir öğrenme ortamı yaratmak için gereken düzenlemeler ve bu düzenlemeler için gerekenler, dünyadaki iyi uygulamalar nelerdir?
8. Hafta  VİZE
9. Hafta  Ağır ve çoklu yetersizliği olan çocukların dil ve iletişim özelliklerini anlama; geliştirmek, desteklemek için yapılabilecekler.
10. Hafta  Alternatif Destekleyici iletişim sistemleri, AÇYE öğrencilerde bu becerilerin desteklenmesi.
11. Hafta  Dinamik bir öğrenme ortamı yaratmak için gereken düzenlemeleri nelerdir?
12. Hafta  Ağır ve çok engelli çocuklar için öğretim yöntemlerinden van Dijk modeli, tematik yaklaşımı ve doğal öğretim yaklaşımlarının kullanılması,
13. Hafta  Yaşam sorumluluğu alma, öz-belirleme becerilerinin tanımlayarak ağır ve çoklu yetersizliği olan çocuklar için önemini açıklayabilme,
14. Hafta  Tercih ve Seçim kavramları nedir? Tercih değerlendirmesi yapılması ve seçim öğretimi, AÇYE çocuklar için önemi
15. Hafta  İşlevsel akademik beceriler (matematik, okuma-yazma, fen, hayat bilgisi), hangi becerilerin bu bağlamda kazandırılmalı, AÇYE çocuklar için önemi
16. Hafta  Dönem boyunca edinilen beceriler doğrultusunda öğrenciler tarafından geliştirilen araştırma önerilerinin incelenmesi
 -- ÖĞRETİM FAALİYETLERİ
 -- DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
 
Sayısı
Toplam Katkısı(%)
 Ara Sınav
1
40
 Ödev
3
10
 Uygulama
0
0
 Projeler
0
0
 Pratik
0
0
 Quiz
0
0
 Dönemiçi Çalışmaların Yıliçi Başarıya Oranı (%)  
50
 Finalin Başarıya Oranı (%)  
50
 -- DERSİN İŞ YÜKÜ
 Etkinlik  Toplam hafta sayısı  Süre (Haftalık Saat)  Dönem boyu toplam iş yükü
 Haftalık teorik ders saati
16
3
48
 Haftalık uygulamalı ders saati
0
0
0
 Okuma Faaliyetleri
16
2
32
 İnternette tarama, kütüphane çalışması
13
4
52
 Materyal tasarlama, uygulama
0
0
0
 Rapor hazırlama
5
4
20
 Sunu hazırlama
3
3
9
 Sunum
3
3
9
 Ara sınav ve ara sınava hazırlık
1
3
3
 Final sınavı ve final sınavına hazırlık
1
3
3
 Diğer
0
0
0
 TOPLAM İŞ YÜKÜ: 
176
 TOPLAM İŞ YÜKÜ / 25 : 
7.04
 DERSİN AKTS KREDİSİ: 
7.5
 -- PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI KATKI DÜZEYLERİ
NO
PROGRAM ÖĞRENME ÇIKTILARI
1
2
3
4
5
1
Alanında kazandığı bilgileri içselleştirir, beceriye dönüştürür ve disiplinler arası çalışmalarda kullanır.X
2
Yüksek lisans yeterliliklerine dayalı ileri düzeydeki bilgilerini kullanarak yenilik getirecek özgün tanımlara ulaşır.X
3
Alanının, farklı disiplinlerle etkileşimini kavrar; yeni ve karmaşık düşünceleri irdeler, sentezler, değerlendirmeler yaparak uzmanlık gerektiren bilgilerle özgün sonuçlara ulaşır.X
4
Alanındaki yeni bilgileri sınıflandırarak değerlendirir ve kullanır.X
5
Alanına yönelik yeni bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulama geliştirir.X
6
Bilinen bir düşünce, yöntem, tasarım ve veya uygulamayı farklı bir alana uygular, özgün bir konuyu araştırır, kavrar, tasarlar, uyarlar ve uygular.X
7
Yeni ve karmaşık düşüncelerin eleştirel analizini, sentezini ve değerlendirmesini yapar.X
8
Alanı ile ilgili çalışmalarda ileri düzeyde araştırma yöntemlerini kullanır.X
9
Alanı ile ilgili özgün bir çalışmayı bağımsız olarak gerçekleştirerek ilerlemeye katkıda bulunur.X
10
Alanı ile ilgili bir çalışmayı ulusal ya da uluslararası bir dergide yayınlayarak bilginin sınırlarını geliştirir.X
11
Özgün ve disiplinler arası çalışmalarda liderlik yapar.X
12
Alanında yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme gibi üst düzey zihinsel becerileri kullanarak özgün yöntemler geliştirir.X
13
Sosyal ilişkileri ve bu ilişkileri yönlendiren değerler bütününü eleştirel bir yaklaşımla inceleyebilir, geliştirebilir gerektiğinde değiştirme ve dönüştürmeyi yönetir.X
14
Alanının uzmanları ile sahasındaki özgün konuları tartışır, kendi görüşlerini savunur ve etkili bir biçimde ifade eder.X
15
Bir yabancı dili kullanarak (Avrupa Dil Portföyü C1 düzeyinde) yazılı, sözlü ve görsel iletişimle bir meseleyi tartışabilir.X
16
Alanı ile ilgili bilimsel, teknolojik, sosyal gelişmeleri tanıtarak bilgi toplumu oluşumuna ve sürdürülebilirliğine katkı sağlar.X
17
Alanı ile ilgili muhtemel sorunların çözümünde farklı bakış açılarıyla karar verme süreçlerini kullanarak işlevsel etkileşim kurar.X
18
Alanı ile ilgili konularda karşılaşılan toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik sorunların çözümüne katkı sağlar, ve bu değerlerin gelişimini destekler.X
 -- ÖĞRETİM ELEMAN(LAR)I
   (Doç.Dr. Pınar ŞAFAK )
 -- ÖĞRETİM ELEMANI WEB SİTESİ/SİTELERİ
   (http://websitem.gazi.edu.tr/site/apinar)
 -- ÖĞRETİM ELEMANI E-POSTASI/E-POSTALARI
   (apinar@gazi.edu.tr)